Håll ett öga på tidiga varningstecken på cancer

Alltför många människor låter bli att uppsöka läkare, trots att de har tidiga tecken på cancer och det kostar miljontals människoliv. Cancerexperter ger dig här 10 tidiga varningslampor och har ett enda råd: Gå till läkare innan det är för sent!

Cancer läkare undersökning

Upp emot 50 procent av alla människor ignorerar fysiska symptom och problem som kan vara de första varningstecknen på en cancersjukdom.

Det visar en studie genomförd av Cancer Research UK enligt den engelska tidningen The Independent.

Orsaken till att så många väljer att inte gå till läkaren är, enligt studien, att de är rädda för att "spilla läkarens tid".

Här är varningstecknen på cancer

De här symptomen kan vara ett första tecken på att du har cancer: *** Ihållande hosta, heshet eller besvär att svälja

  • Knutor under huden

  • Kronisk eller ihållande diarré eller förstoppning

  • Plötslig och oförklarlig viktminskning

  • Sår på kroppen som inte läker

  • Blod i kräk, urin eller avföring

  • Blödningar utanför menstruationsperioden

  • Känslan av att inte kunna tömma tarmen vid toalettbesök

  • Födelsemärken som växer, ändrar färg eller form

  • Ihållande och oförklarliga smärtor**

Cancer måste upptäckas tidigt

I studien gjord av Cancer Research UK på 1?700 britter över 50 år, hade fler än 50 procent haft ett eller flera av de tidiga varningstecknen utan att ha uppsökt läkare.

De allra flesta hade undvikit att uppsöka läkare för att de var rädda att slösa med läkarens tid eller bli betraktade som hypokondriker, men vissa undvek det av rädsla för att det skulle kunna vara just cancer.

Och så var det en stor grupp som bara hoppades att symptomen och problemen skulle gå över av sig själva.

Men att undvika att uppsöka läkare är det sämsta man kan göra om man något av de tidigare varningstecknen, säger Dr. Richard Roope till The Independent:

"Ofta är symptomen inte relaterade till cancer, men om de är det innebär en snabb diagnos större chanser för en framgångsrik behandling."

Gå alltid till läkaren om du har cancersymptom

Symptomen i listan kan vara tidiga tecken på alla former av cancer – bland annat lung-, strup-, tarm-, lymf-, prostata-, bröst- och hudcancer.

Och enligt Dr. Richard Roope från Cancer Reasearch UK finns det ett – och bara ett – gott råd om upptäcker att du har minsta tecken på cancer:

"Om du är det minsta osäker ska du se till att bli undersökt med detsamma. Det är aldrig slöseri med läkarens tid när det handlar om cancer!"