GENOMBROTT: Nytt vapen mot obotlig hjärncancer

En ny behandling mot tumörer i hjärnan har visat sig vara förvånansvärt effektiv. Medicin som levereras av små medhjälpare i nanostorlek kan bli ett stort steg mot botemedlet för hjärncancer.

hjernekræft nyt våben

Forskarna trodde först att de hade räknat fel när de dök ned i studiens resultat.

Men det var inget fel.

Deras försök på möss visade att den här metoden eliminerade betydligt fler cancerceller än tidigare behandlingar.

Bara tumören får kemoterapi

Med så kallade organiska “nanohjälpare” har forskarna kunnat leverera kemoterapi direkt till tumörer i hjärnan utan operationer och utan att behöva skära i den intilliggande vävnaden.

Forskarna har testat tekniken på en av de särskilt envisa och hittills obotliga formerna av hjärncancer: Glioblastoma multiforme (GBM). Patienter med GBM har bara en genomsnittlig överlevnadstid på nio till tolv månader.

Tränger igenom hinder

Cancer i hjärnan är svårbehandlad eftersom det både är svårt att operera i hjärnan och för att medicinen är komplicerad att få fram på grund av barriären i hjärnans fina blodkärl.

Barriären består av ett finmaskigt skikt av celler som gör att skadliga ämnen i blodomloppet inte kan tränga in i hjärnan.

Men här kommer nanotekniken till sin rätt. Nanohjälparen är nämligen tillräckligt liten för att passera barriären och nå hela äggen fram till tumören där den friger medicinen.

Tumören hjälper till själv

Otroligt nog är det tumörens egen kemi som ser till att nanohjälparen lyckas. För när tumören växer utsöndrar den avfallsprodukter i blodet vilket gör att nanohjälparen frigör kemoterapin.

Ann-Marie Broome, forskningschef på det medicinska universitet i South Carolina, USA, säger att deras försök kan leda till att möjligheten att bota hjärncancer ökas dramatiskt.