Shutterstock

Forskare ska smuggla in gift i cancerceller

Forskare har upptäckt ett nytt vapen för att bekämpa cancer: De ska smuggla in gift i sjuka celler med en nyupptäckt minibakterie.

Bakterieforskare har kartlagt en helt ny celltyp, som kan bli avgörande i kampen mot cancer.

När bakterier delar sig slutar det inte alltid med en ny, funktionsduglig bakterie.

Några gånger resulterar delningen bara i en betydligt mindre cell som saknar en mängd av de mekanismer som krävs för att överleva.

Dessa minicellers funktion har hittills varit en gåta, men nu har amerikanska forskare kanske hittat svaret.

Miniceller är små avfallspåsar

Forskarna undersökte hur kolibakterier reagerade på angrepp av antibiotika och vad som hände med de proteiner som antibiotikan förstörde.

Forskarna följde proteinerna under mikroskopet med hjälp av fluorescerande markörer och upptäckte att de förstörda proteinerna transporterades ut till ändarna av den avlånga kolibakterien.

Därefter packades proteinerna in i en minicell och skickades ut ur bakterien. Miniceller fungerar som avfallspåsar som befriar bakterien från defekta proteiner.

Bilden visar hur e colibakterien använder miniceller för att bli av med avfall i form av defekta proteiner. Du ser minicellen som en ljusgrön fläck på bilden.

© Chao Lab, UC San Diego

Ska smuggla in giftämnen i cancerceller

Förutom att avslöja ett av bakteriernas vapen mot antibiotika kan upptäckten av minicellerna visa sig bli viktig inom ett helt annat område, nämligen cancer­behandling.

Några forskare arbetar med att skapa miniceller som påminner om bakteriernas, men som ska användas för att smuggla in cellgifter i cancerceller.

När forskarna ska preparera minicellerna för sin insats är de i dag beroende av att gifterna kan vandra in i minicellerna.

Här skulle bakterier i stället kunna stå för arbetet med att packa giftet i minicellerna innan de sprutas in i blodbanan och angriper cancercellerna.