Shutterstock

Får man aldrig cancer i hjärtat?

Man hör aldrig talas om att någon har cancer i hjärtat. Varför tycks detta organ aldrig drabbas?

Man kan mycket väl få tumörer i hjärtat, men det är en extremt ovanlig sjukdom.

Det registreras mindre än ett fall per miljon invånare om året.

Cellerna i hjärtat delar sig nämligen i stort sett inte, och därmed skiljer de sig från de så kallade epitelcellerna, som oftast ger upphov till tumörer.

Sådana celler finns det gott om i lungor, tarm och bröstvävnad samt i hud och körtlar.

I hjärtat finns däremot färre epitelceller och mest hjärtmuskelceller och bindvävsceller, och dessa celltyper är betydligt mer sällan utsatta för cancerutveckling.

Cancer kan spåras till ett genetiskt fel i cellernas DNA.

elet uppstår, när cellen delar sig, och de muterade cellerna delar sig därefter okontrollerat, varpå en tumör är ett faktum.

Eftersom det sker många miljoner celldelningar i kroppens epitelceller varenda timme, är tumörer vanligast där.

Spridning av cancer från andra ställen i kroppen till hjärtat sker dock rätt ofta.

I cirka tio procent av fallen har en dödlig cancer metastaser eller dotterceller i hjärtat.

På grund av hjärtats pumpfunktion kan även godartade knutor visa sig farliga.

Stora knutor kan stänga av blodtillförseln till en av kamrarna med plötsligt hjärtstillestånd som följd.

Man vet inte så mycket om varför personer utvecklar cancer i hjärtat.

Från veterinärstudier vet man dock att vissa hundraser är mer utsatta än andra för att få cancer i hjärtat.

Detta skulle kunna tyda på att det finns en ärftlig disposition för denna mycket ovanliga sjukdom.