Dna-robot kväver cancer

En ny robot byggd av dna-strängar kan söka upp och döda cancertumörer genom att skapa blodproppar som skär av tumörens försörjningsvägar.

© Shutterstock

Cancertumörer är beroende av blodförsörjning.

Utan blod kommer de att vissna och dö. Därför har forskare från ­Arizona State University, USA, och det kinesiska National Center for Nanoscience and Technology utvecklat en robot som ska kväva tumörer genom att stoppa blodtillförseln.

Roboten har skapats med en speciell teknik som formar dna-strängar till den struktur som valts ut av ­forskarna.

I det här fallet har forskarna skapat en rörformad struktur som innehåller en laddning av enzymet ­trombin. Enzymet finns naturligt i kroppen och gör att blodet kan koagulera vid exempelvis sårskador.

3D-model af Dna-robotten.

En nanorobot sedd under mikroskop. I cirklarna ses laddningen av trom­bin­mo­le­kyler.

Robotar flyter i blodomloppet

De små dna-robotarna sprutas in i blodbanan, varefter de följer med blodet runt i kroppen tills de hittar det mål de är ­utformade att reagera på.

Cancerceller friger ett speciellt ­protein som inte finns i friska celler – nucleolin.

Robotarna är försedda med dna som binder sig till nucleolin, och först när bindningen sker friger roboten sin last av trombin. ­Enzymet aktiverar blodets ­koagulerande ämnen och bildar en blodpropp som blockerar blodtillförseln till cancertumören.

De första testerna är lovande

Forskarna har med stor framgång testat roboten på möss med cancertumörer. Efter 24 timmar hade robotarna hittat fram till tumörerna och börjat bilda blodproppar. Hos tre av åtta möss försvann cancertumörerna helt.

Försöken visade dessutom att dna-robotarna verkar mot bröstcancer, ­lungcancer, malignt melanom och cancer i äggstockarna.

###

Speciellt enzym gör att blodet koagulerar

Roboten märker när den närmar sig en tumör och frigör sin ­laddning av enzymet trombin, som får ­blodet att koagulera.