Cancertumörer kräver speciellt blodflöde

Cancer bildar nya tumörer enbart där blodflödet passar dem. Den nya kunskapen kan ge oss mediciner som förhindrar att cancern sprider sig

© Shutterstock

Cancer bildar metastaser när avlossade cancerceller från den ursprungliga tumören förs med blodet tills de sätter sig fast på insidan av ett blodkärl.

Där omsluts cancercellen av cellerna i kärlväggen, som därefter låter den sjuka cellen slippa igenom väggen. I den omgivande vävnaden bildas en ny tumör.

Nya försök som gjorts av forskare vid Institut National de la Santé et de la ­Recherche Médicale i Frankrike visar att cancern är beroende av blodflödet i kärlet för att kunna sprida sig.

Enligt forskargruppen, som följde cancerspridningen i okläckta ägg av sebrafisk, krävs det en speciell blodgenomströmning för att det ska uppkomma metastaser.

Lagom ström sprider sjukdom

I de stora kärlen flöt blodet med upp till 2500 mikrometer i sekunden, och där var strömmen för stark för att cancercellen ­skulle kunna sätta sig fast, medan den i mindre blodkärl var för svag för att­ cellerna i kärlväggen skulle omsluta cancercellen.

Endast i blodkärl med en måttlig genomströmning av 400-600 mikrometer per ­sekund kunde cancercellen sätta sig fast och släppas genom väggen.

Ny kunskap ska ge ny medicin

Forskarna har senare bekräftat ­resultaten i studier av hur metastaser vanligtvis bildas i hjärnan på möss och hos människa.

De hoppas nu att den nya kunskapen kan ge oss nya läkemedel som riktar sig mot cellerna i kärlväggen.

Om de kan påverkas så att de inte omsluter cancercellerna, kan dessa inte få fotfäste och bilda nya tumörer.

Cancer föredrar ett måttligt blodflöde

Inte för högt och inte för lågt. Cancertumörer uppstår där blodflödet passar precis: