Shutterstock

Cancerpatienter får cellgift utan biverkningar

Ett litet filter ska rena cancerpatienters blod från rester av cellgifter så att de slipper illamående och trötthet.

Trötthet, illamående, diarré och hjärtattack. De är alla biverkningar av kemobehandling. Dessa biverkningar försöker forskare nu råda bot på med 3D-utskrivna blodfilter som har testats på grisar.

Även om kemobehandling räddar allvarligt sjuka cancerpatienter, så är nackdelarna många och omfattande. Det beror på att cellgifterna inte bara angriper cancerceller, utan även kroppens friska celler.

Det problemet har forskare vid University of California i USA nu hittat en lösning på.

En del av biverkningarna kan läkarna undvika genom att spruta in cellgiftet direkt i ett blodkärl som ligger nära cancertumören. Det betyder att medicinen inte skickas runt i hela kroppen utan går direkt in i tumören.

Läkemedelsrester stannar i blodet

Det löser dock inte problemet helt, eftersom det fortfarande kommer att finnas medicinrester i det blod som cirkulerar förbi eller genom tumören – och det gäller 50-80 procent av den mängd medicin som injicerats.

Därför har den amerikanska forskargruppen utvecklat ett litet filter som samlar upp medicinrester från blodet.

© Hee Jeung Oh et al./ACS

Före och efter användning av filtret

Forskarna testade cellgiftsfiltret på grisar. Därefter tog de ut filtret, krossade det och löste det i sprit. Resultatet visade att filtret hade samlat upp en stor mängd medicin.

Hartsliknande ämne binder cellgifter

Filtret är 3D-printat och format som en cylinder som är tre centimeter lång och 0,5 centimeter i diameter. Filtrets inre gallerstruktur är belagt med ett hartsliknande ämne som binder cellgift till sig.

I laboratoriet har forskarna testat olika typer av filter och kommit fram till en lämplig, finmaskig struktur som samlar upp mesta möjliga medicin, utan att filtret ökar risken för blodproppar hos patienten.

Samtidigt experimenterade forskarna med olika kemiska sammansättningar av beläggningen på filtret.

Finmaskigt galler renar blodet från gift

Det nya filtret ska opereras in i ettblodkärl nära den cancertumör som behandlas. Här fångar det lilla gittret det mesta av medicinresterna i blodet.

© Claus Lunau

1. Medicin sprutas in

Cellgift (gröna bollar) sprutas in i ett blodkärl så nära tumören som möjligt så att man undviker att medlet påverkar friska celler innan det når tumören.

© Claus Lunau

2. Tumören angrips

Cancerceller i tumören påverkas av den aggressiva medicinen, men en del av denna transporteras vidare i blodströmmen (vita pilar).

© Claus Lunau

3. Filter fångar resten

Filtret opereras in i ett blodkärl nära tumören. Beläggningen och den fina gitterstrukturen suger upp två tredjedelar av överskottet på medicin.

Test på människor om ett par år

Slutligen opererade forskarna in filtret i blodkärl på grisar, som även injicerades med ett speciellt läkemedel mot levercancer, Doxorubicin. Injektionen gjordes i blodflödet bara några centimeter framför filtret.

Försöken visade att det nya filtret i genomsnitt tog upp 64 procent av cellgiftet i det blod som passerade genom det.

Forskarna hoppas att deras nya uppfinning ska kunna provas på människor inom några år.