Cancerceller sprider sig i kroppen

Cancerceller kan dela sig även om de befinner sig i mycket tät vävnad i kroppen. Den förmågan ska forskarna nu ta ifrån dem.

Hudcancerceller
© PENN STATE

Cancerceller konkurrerar ut kroppens andra celler på flera punkter: de lever längre och delar sig snabbare.

Forskarna har länge haft en misstanke om att dessa aggressiva sjuka celler även har andra speciella egenskaper som de använder för att sprida sig snabbt och invadera hela kroppen.

Nu har en forskargrupp vid Pennsylvania State University i USA använt matematik för att avslöja cancercellernas hemliga knep.

Matematisk modell

De har utvecklat en matematisk modell för att förutsäga hur stor plats cancerceller och normala celler behöver för att föröka sig.

Därefter kombinerade de modellen med datorsimuleringar som visar hur de båda celltyperna sprider sig i kroppen.

Matematikerna anpassade sedan sin modell till verkliga resultat från laboratorieförsök med riktiga celler.

Målinriktat läkemedel

För att få modellen att stämma behövde forskarna koda cancercellerna med en mycket större förmåga att sprida sig, även när de var sammanträngda och hade ont om plats.

Normala celler kunde alltså inte breda ut sig på samma sätt som de sjuka.

Forskarna har därmed hittat en möjlig förklaring till hur cancerceller kan dela sig och bilda tumörer – även i mycket tät vävnad i kroppen.

På sikt kan den här upptäckten hjälpa forskarna att utveckla läkemedel, som målinriktat går in för att slå ut just denna egenskap hos cancercellerna och därmed hindra de mest dödliga tumörerna från att uppstå.