Shutterstock

Cancerceller kan luras till självmord

En ny metod smugglar in nanopartiklar i cancerceller och lurar dem att begå självmord. De första försöken visar att metoden är effektiv mot flera olika cancertyper.

Ett vapen som dödar cancerceller utan att skada kroppens friska celler kan nu bli en realitet.

En grupp forskare från Nanyang Technological University i Singapore har uppfunnit en metod, som smugglar in vapnet i cancercellerna och får dem att begå självmord.

Kärnan i metoden är nanopartiklar kallade Nano-pPAAM, som stimulerar cancercellerna att producera stora mängder skadliga syreföreningar.

Aktiva molekyler stressar cellerna

Föreningarna, som kallas ROS, är extremt kemiskt aktiva och stjäl elektroner från andra molekyler i cellerna. Det framkallar stress i cellerna och startar en process som får dem att begå självmord.

Forskarna använde en speciell svaghet hos cancercellerna för att smuggla in nanopartiklarna i dem.

© Ken Ikeda Madsen

Attraktiv förklädnad lurar cancercellen

En ny metod lockar cancerceller att ta upp nanopartiklar som dödar dem.

Vapen göms i lockbete

Nanopartiklarna Nano-pPAAM (blått) är inkapslade i ett lager av aminosyror, som cancercellen behöver för att växa.

Cellen bjuds in

Cancercellen slukar kapslarna och använder aminosyrorna, så att nanopartiklarna släpps lösa inuti cellen.

Resultatet blir självmord

Nanopartiklarna stimulerar cellen att producera ROS-molekyler (gula), som driver den att begå självmord.

Fungerar som en trojansk häst

För att växa är cancerceller beroende av att ta upp aminosyror från sina omgivningar, och forskarna kapslade därför in nanopartiklarna i aminosyran L-fenylalanin. Som en trojansk häst lockade förklädnaden cancercellerna att bjuda in nanopartiklarna.

Forskarna testade metoden på cellkulturer med bröst-, hud- och magcancer. Resultaten visade att 80 procent av cancercellerna slukade nanopartiklarna och begick självmord.

Kan behandla aggressiv bröstcancer

I andra försök visade det sig att metoden kunde reducera tillväxten av cancertumörer med 60 procent hos försöksmöss, som hade tillförts bröstcancer av en särskilt aggressiv typ kallad trippelnegativ.

Den tillhör de svåraste cancerformerna i dag, eftersom cellerna saknar vissa molekyler på ytan, som är angreppspunkterna för de flesta varianterna av cancerläkemedel.

Forskarna ska nu testa flera sorters aminosyror för att uppnå ännu bättre resultat.