Cancer cells

Virus tar livet av cancerceller

Som en hemlig agent smyger sig ett specialkonstruerat virus förbi kroppens försvarsverk, letar upp cancercellerna och tar kontrollen över dem. Friska celler går fria tack vare en genial idé.

13 juni 2012 av Rasmus Kragh Jakobsen

Virus är naturens egna supermördare. De kan döda kroppens celler och kan slutligen även leda till vår egen död. Därför är det en näraliggande tanke att använda virus mot cancerceller.

Om ett virus kan målriktas att bara söka efter skadliga celler, kan det bli ett unikt vapen i kampen mot cancer. Det är just vad som nu tack vare ett slugt trick lyckats för forskarna.

Drömmen om att få virus, som normalt framkallar sjukdomar, över på vår sida är inte ny. Nu har en rad forskare demonstrerat att det faktiskt fungerar hos patienter med obotliga stadier av en rad cancerformer. Det gäller bland annat människor som lider av cancer i lungor, tjocktarm och äggstockar.

Virusbehandling fungerar

”Vi är väldigt entusiastiska, eftersom det är första gången i medicinhistorien som virusbehandling fungerat. Viruset kopierar sig självt i cancervävnad – och endast i cancervävnad – efter en injektion i en patient”, berättar en av projektets ledande forskare, John Bell vid Ottawa Hospital Research Institute i Kanada.

Just det att behandlingen sker med hjälp av en injektion är oerhört viktigt. På så sätt kan läkarna utan att skada friska vävnader komma åt cancertumörer, som spridit sig i hela kroppen. Tidigare former av virusterapi har bara haft effekt, när läkarna sprutat in viruset direkt i tumören. Många små osynliga tumörer undkom därmed och kunde efteråt växa sig stora och livshotande.

Slugt vaccin utnyttjades

Tanken på att använda virus mot cancer härstammar ursprungligen från exempel på närmast mirakulösa tillfrisknanden. Cancerceller försvann spontant efter antingen naturliga virusinfektioner eller vaccinationer med levande virus.

Trots försök på djur och människor på 1950-talet har man först under de senaste årtiondena lyckats utveckla lovande virusbehandlingar. Kronan på verket är just viruset JX-594, som skapats av John Bell och hans grupp.

JX-594 är en vidareutveckling av en gammal bekant, nämligen vacciniaviruset, som i årtionden har använts som vaccin mot smittkoppor och bidragit till att utrota sjukdomen i världen. All erfarenhet talar därför för att behandlingen är oskadlig. Vacciniaviruset har dessutom den fördelen att det invaderar kroppen och smittar genom blodbanan. Av naturen har det därför alla de redskap som krävs för att maskera sig och smyga förbi immunförsvaret.

För att göra JX-594-viruset till en perfekt mördarmaskin, som jagar enbart cancerceller, har forskarna manipulerat dess gener. Tittar man på cellerna finns det inte något som omedelbart skiljer cancercellers yta från normala cellers. Cancercellerna delar sig ohämmat, bara för att de inte längre är under kontroll. Just det att kontrollsystemet är defekt kunde Bell och hans kollegor utnyttja.

Defekten ger nämligen utslag på så sätt att cancercellerna ofta bildar stora mängder av ett visst protein, TK. Proteinet finns normalt inte i friska celler. Forskarna skadade sedan JX-594:s egen gen för TK. Därmed kunde viruset inte längre föröka sig utan hjälp – bara i celler där det finns TK-protein. Där kopierar det sig i gengäld snabbt, tills cellen exploderar, och ett moln av nybildat JX-594 strömmar ut.

Viruset kan tränga in i friska celler men gör ingen skada, eftersom det inte har möjlighet att kopiera sig självt.

Virus tillkallar mördarceller

För att göra viruset ännu mer potent utrustade forskarna det med en larmsubstans, GM-CSF, som immunförsvaret reagerar på. När JX-594-virus slår sig fritt i en cancercell, produceras det GM-CSF, som på immunförsvarets mördarceller, makrofagerna, fungerar som nektar på bin. Makrofagerna kommer myllrande i stort antal och slukar cancercellen (eller explosionsresterna av den).

Bells grupp anser även att det senare kommer att bli möjligt att förse virus med andra gener, som mer direkt kan tvinga cancercellerna på knä. De kan även målstyras mot flera cancertyper. År 2008 visade forskarna att JX-594 var effektivt vid injektion direkt i tumören hos patienter med levercancer. Nu har de också bevisat att det även kan hitta fram till cancercellerna.

Enligt forskarna är det dock för tidigt att utropa behandlingen till en universalkur mot cancer, eftersom tidigare lovande virusbehandlingar i flera fall har misslyckats. Ett av problemen är att själva viruset kan skada patienterna. Ett annat är att immunförsvaret försöker bekämpa viruset och kanske stoppar det, innan det når fram.

Det krävs därför fler kliniska försök. Just nu kunde emellertid inte resultaten se mer lovande ut.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: