Shutterstock
Kvinde ligger i seng og er blevet diagnosticeret med lungekræft.

Banbrytande teknik avslöjar lungcancer fyra år tidigare än hittills

En betydelsefulla undersökningen, som inkluderar mer än 12 000 nuvarande och före detta rökare i Skottland, visar lovande resultat för att i framtiden kunna upptäcka lungcancer i sjukdomens tidigaste stadier.

"Du mår bra nu. Men du får troligen lungcancer om ett par år." Så kunde en förutsägelse låta från en ny banbrytande, skotsk studie.

Studien har bara ett specifikt fokus: lungcancer. Och av goda skäl.

Sjukdomen är den mest dödliga cancerformen i Skottland, där en fjärdedel av cancerrelaterade dödsfallen beror på lungcancer.

85 procent av patienterna i Storbritannien får en cancerdiagnos först när sjukdomen har spridits till fler ställen i kroppen.

Nu hoppas skotska myndigheter att en nyutvecklad teknik, som har använts i en studie genomförd av forskare från Saint Andrews-universitetet i Skottland, ska råda bot på det.

Totalt 2 208 nuvarande och före detta rökare i åldern 50–75 år har bidragit till undersökningen och den nya tekniken, EarlyCDT, Som kan avslöja cancer upp till fyra år tidigare än andra kliniska diagnostekniker.

©

Så upptäcker EarlyCDT cancer före andra

Diagnostekniken EarlyCTD kombinerar ett patenterat enzym framställt för blodprover och en mängd röntgenbilder av lungornas inre – mer känd som CT-skanningar.

Forskarna mäter blodets nivåer av sju autoantikroppar – ämnen, som irrationellt bekämpar egna antigener.

Antigener är peptider, små proteindelar, som binder sig till infekterade cellers membran. Om antigenen kommer in i cellen sker en immunreaktion och immunsystemet sätts i arbete.

De sju autoantikropparna syns ofta nära tumörrelaterade antigener, som i det här fallet är förknippade med lungcancer.

När blodprovet blandas med specifika enzymer känner enzymerna i viss utsträckning igen vissa molekyler – och kan därmed identifiera cancerceller genom att skapa en kemisk reaktion. Tekniken i sig är inte ny. Den kallas ELISA (enzymkopplad immunadsorberande analys), och har använts sedan 1966.

Det nya i den här studien är enzyminnehållet, som läkemedelsbolaget bakom inte vill avslöja. Samt mängden CT-skanningar.

Många frekventa CT-skanningar

Blodproverna från försökspersonerna som hade cancer visade att nivåerna av de sju autoantikropparna låg markant högre jämfört med de tumörrelaterade antigenerna. Och det ger en fingervisning om att något är på tok.

Om blodproverna visar höga nivåer av autoantikroppar inleder forskarna eller läkarna ett antal frekventa CT-skanningar. På dessa bilder kommer de förr eller senare att upptäcka tumören – troligen i ett tidigt stadium.

Den största i sitt slag

Studiens resultat är banbrytande. Och den anses vara världens största studie inriktad lungcancer.

Av de 12 208 skottarna var det 9 085 som fick EarlyCDT. Av dem diagnosticerades 41,1 procent – motsvarande 3 723 deltagare – med cancer i de tidigaste stadierna: 1 och 2.

Det är i dessa stadier som cancern har spridits som minst chansen att framgångsrikt kunna operera bort tumören med därför är som störst.

De resterande 3 123 personerna i kontrollgruppen fick inte EarlyCDT. Och i den gruppen hittade man bara lungcancer i första och andra stadiet hos 26,8 procent – eller cirka 837 deltagare.

Studien påvisade även en lägre dödlighet bland personer som fick EarlyCTD jämfört med dem som inte lämnade blodprovet.

Studien sponsrades av Dundee-universitetet, NHS Tayside – en region, i vilken man precis som i Sverige värnar om flera aspekter av invånarnas hälsa – och medfinansierades av Skottlands vetenskapsdepartement, Chief Scientist Office, samt forsknings- och läkemedelsbolaget Oncimmune.