Bakterier skyddar mot cancer

Bakterien Staphylococcus epidermidis växer naturligt på vår hud. Försök med möss visar att en viss stam av bakterien skyddar oss mot hudcancer.

© Shutterstock

Kanske har du redan en bakterie på huden som skyddar dig mot hudcancer.

Amerikanska forskare vid University of California har upptäckt att vissa människor bär på en stafylokockbakterie med den tursamma egenskapen.ab.

Förhindrar att cancerceller delar sig

Forskarna undersökte olika stammar av bakterien Staphylococcus epi­­dermidis som lever på vår hud i olika varianter.

I laboratoriet utsatte forskarna först musceller för de olika bakteriestammarna och upptäckte då att i synnerhet en stam hindrade dem från att utvecklas till cancerceller.

© UCSD

Närmare undersökningar visade att just denna variant av bakterien avger ämnet 6-HAP, som i sin uppbyggnad liknar en av byggstenarna i dna och därför blockerar kopieringen av dna i cancerceller.

6-HAP stoppar tillväxten av cancerceller men hämmar inte de normala hudcellerna från att växa eftersom speciella enzymer i normala celler verkar blockera ämnets förödande effekt.

1 av 5 har skyddsbakterie

Forskarna smorde därefter de olika bakteriestammarna på ryggen av hårlösa möss och utsatte dem för stark UV-strålning under tolv veckor.

De möss som hade fått den speciella varianten av bakterien utvecklade i genomsnitt bara en tumör vardera, medan möss med andra bakterievarianter utvecklade hela fyra till sex cancertumörer.

Bakterien använder förmodligen själv ämnet som ett vapen mot främmande bakterier.

Preliminära undersökningar visar att omkring 20 procent av oss på huden har bakterier som avger 6-HAP. Ämnet kan kanske hjälpa läkarna att bekämpa hudcancer.