Australien nära att utrota fruktad typ av cancer

Ett omfattande vaccinationsprogram ger hopp om att australiensiska kvinnor ska slippa rädslan för att drabbas av livmoderhalscancer.

HPV
© Wikimedia commons

Några få. Så många kvinnor räknar de australiensiska myndigheterna med att de årligen kommer att behöva behandla livmoderhalscancer på om 10-20 år.

Det enorma landet är på väg att utrota denna typ av cancer visar forskning som just publicerats av International Papillomavirus Society.

Anledningen är enkel: Ett effektivt vaccinationsprogram.

Alla unga får erbjudande

Livmoderhalscancer beror i 99,9 procent av fallen på HPV (Human Papilloma Virus) som det går att vaccinera sig emot.

I Australien har vaccinet varit gratis för 12-13-åriga tjejer sedan 2007, och 2013 anslöts även killar till programmet. Därmed utsätts tjejer i mindre utsträckning för smitta och killarna slipper virusets andra symptom som exempelvis könsvårtor.

I dag erbjuds alla under 19 år vaccinering.

Siffrorna talar för sig själv. Knappt 75 procent av landets 15-åriga är i dag HPV-vaccinerade och andelen unga med HPV har minskat markant.

2005 var drygt var femte australiensare mellan 18 och 24 år smittad med HPV – 2015 hade siffran sjunkit till låga 1,1 procent.

Ännu färre i dag

Sedan 2015 har siffran minskat ännu mer, beräknar forskarna. Det beror på den så kallade gruppimmuniteten där vaccinerade personer gör att icke-vaccinerade slipper smitta.

Att allt färre drabbas av HPV gör också att antalet cancerpatienter kommer att minska, förutspår forskarna.