HPV
© Wikimedia commons

Australien nära att utrota fruktad typ av cancer

Ett omfattande vaccinationsprogram ger hopp om att australiensiska kvinnor ska slippa rädslan för att drabbas av livmoderhalscancer.

Några få. Så många kvinnor räknar de australiensiska myndigheterna med att de årligen kommer att behöva behandla livmoderhalscancer på om 10-20 år.

Det enorma landet är på väg att utrota denna typ av cancer visar forskning som just publicerats av International Papillomavirus Society.

Anledningen är enkel: Ett effektivt vaccinationsprogram.

Alla unga får erbjudande

Livmoderhalscancer beror i 99,9 procent av fallen på HPV (Human Papilloma Virus) som det går att vaccinera sig emot.

I Australien har vaccinet varit gratis för 12-13-åriga tjejer sedan 2007, och 2013 anslöts även killar till programmet. Därmed utsätts tjejer i mindre utsträckning för smitta och killarna slipper virusets andra symptom som exempelvis könsvårtor.

I dag erbjuds alla under 19 år vaccinering.

Siffrorna talar för sig själv. Knappt 75 procent av landets 15-åriga är i dag HPV-vaccinerade och andelen unga med HPV har minskat markant.

2005 var drygt var femte australiensare mellan 18 och 24 år smittad med HPV – 2015 hade siffran sjunkit till låga 1,1 procent.

Ännu färre i dag

Sedan 2015 har siffran minskat ännu mer, beräknar forskarna. Det beror på den så kallade gruppimmuniteten där vaccinerade personer gör att icke-vaccinerade slipper smitta.

Att allt färre drabbas av HPV gör också att antalet cancerpatienter kommer att minska, förutspår forskarna.