Atombomben siktar direkt på cancern

Atombomber har tillräckligt med kraft för att förstöra jorden. Men samma ämnen som gör bomberna dödliga har även gjort det möjligt att behandla cancer med hög precision genom strålning.

En strålningskanon bestrålar cancern från utsidan. Radioaktiva ämnen kan även injiceras i kroppen.
© Snowleopard1/Getty Images

I bergen i New Mexico i USA ­ligger Los Alamos-laboratoriet, där världens första atombomb konstruerades under andra världskriget. Laboratoriet ­arbetar fortfarande med kärn­vapen, men samma partikel­acceleratorer som användes för att framställa radioaktiva ämnen till bomber skapar i dag även livräddande ämnen för cancerbehandling.

LÄS OCKSÅ: Varför är radioaktiv strålning så farlig?

Ett av dem är ­aktinium-225. Detta ämne binder till kroppens egna immunceller och söker sig därmed automatiskt till cancerdrabbade celler när det ­injiceras i kroppen. Aktinium-225 förbrukar nästan all sin energi i kollisionen med cancercellerna så att kroppens friska celler skonas.

Actinium-225 er et blandt flere  radioaktive stoffer, der sprøjtes eller opereres ind i kroppen.
© ORNL

Kobolt-60 är ett annat artificiellt framställt radioaktivt ämne som används vid cancerbehandling. Ämnet avger gammastråling som är mindre skadligt för kroppen än annan strålning och med den så kallade gammaknivtekniken går det att bestråla kroppen såpass precist att man i princip endast träffar cancertumören.

Strålen uppgår till en tiondel av ett hårstrå

Det senaste inom radiokirurgin är så kallad mikrovågsstrålning. Med hjälp av en rund partikelaccelerator, en så kallad synkrotron, accelereras partiklar upp till en sådan hastighet så att de sänder ut röntgenstrålning.

Strålningen går att fokusera med hög precision så att den stråle som skickas in i kroppen endast är en mikrometer i diameter – cirka en tiondel av ett människohårstrå. På så sätt minimeras skador på friska celler.

Mikrovågsstrålning kommer troligtvis att kunna användas mot tumörer i det centrala nervsystemet som hittills har varit svåra att behandla.

Följ med i den tekniska utvecklingen

Tekniker bygger transistorer små som atomer, raketer landar rätstående på jorden och artificiell intelligens har bättre omdöme än människor.

Den tekniska utvecklingen har aldrig gått så snabbt och varje dag blir vår värld alltmer avancerad och svår att förstå. Med en prenumeration på Illustrerad Vetenskap får du både förklaringarna och de fascinerande historierna bakom dagens största ingenjörsbedrifter.