Shutterstock

Borttagen blindtarm ger ökad risk för Parkinsons sjukdom

Blindtarmens roll i utvecklingen av Parkinsons sjukdom har på senare år pekat i olika riktningar. Men nu tyder den största studien hittills på att personer som har fått blindtarmen bortopererad löper ökad risk att drabbas av sjukdomen.

Forskare har länge misstänkt att Parkinsons sjukdom, som förstör hjärnans rörelsecentrum, har sitt ursprung i vårt matsmältningssystem och att blindtarmen kan spela en speciell roll.

Men vilken roll blindtarmen spelar har det på senare år tvistats om.

Förra hösten visade en studie från Van Andal Institute i Michigan att risken att utveckla Parkinsons sjukdom var 20 procent lägre om man i unga år hade genomgått en appendektomi, det vill säga fått blindtarmen bortopererad.

Men nu pekar en studie från Case Western Reserve University and University Hospitals Cleveland Medical Center på motsatsen.

Resultat visar tredubblad risk

Med data från 62 miljoner amerikaner visar den senaste studien att 0,9 procent av dem som hade fått blindtarmen bortopererad hade utvecklat Parkinsons sjukdom, medan den siffran bara låg på 0,3 procent för dem som hade kvar blindtarmen.

Det tyder alltså på att risken att drabbas av Parkinsons sjukdom är tre gånger högre om man inte längre har kvar sin blindtarm.

Forskarna bakom studien slår dock fast att resultaten inte visar att en borttagen blindtarm orsakar Parkinsons sjukdom, utan bara att det finns ett sammanfall mellan en borttagen blindtarm och utveckling av Parkinsons sjukdom.

Ihopklumpat protein kan skada nervceller

Anledningen till att blindtarmen har varit central i forskningen av Parkinsons sjukdom är proteinet alfasynuklein. Proteinets exakta funktion är ännu okänd, men studier har visat att det har en tendens att veckas, så att det klumpar ihop.

I den formen kan det skada nervceller i hjärnans rörelsecentrum, vilket resulterar i skakande rörelser, som kännetecknar Parkinsons sjukdom.

Det ihopklumpade proteinet har hittats i hjärnan hos parkinsonpatienter, och de finns även i blindtarmen hos friska personer.

Parkinson kan gemme sig i blindtarmen

Sammanklumpat protein (rött) finns både i den friska blindtarmen och i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Teori: Borttagen blindtarm kan frisätta protein

Även om man inte känner till sambandet mellan en bortopererad blindtarm och Parkinsons sjukdom, så finns det en teori om att proteinet alfasynuklein kan frisättas i tarmarna när blindtarmen opereras bort och att proteinet sedan kan vandra upp i hjärnan.

I en dansk studie från Aarhus Universitet påvisade forskare nyligen denna vandring, när de injicerade alfasynuklein rakt in i tunntarmen på möss. Inom loppet av två månader hade proteinet via nervsystemet vandrat upp i mössens hjärna, hjärta och ryggmärg, där man iakttog samma förstörda strukturer som hos parkinsonpatienter.

Enligt de danska forskarna möjliggör resultaten en bättre förståelse av utvecklingen av Parkinsons sjukdom, som på sikt kan leda till en bättre behandling.

Det finns för tillfället inget botemedel mot Parkinsons sjukdom, som påverkar upp emot tio miljoner människor världen över.