Cdc/Reuters/Ritzau Scanpix

Bör vi oroa oss för apkoppor?

Apkoppor härjar just nu i Europa. Är en ny pandemi på väg?

Under våren 2022 har bland annat Storbritannien, Norge och Sverige rapporterat om flera fall av apkoppor – en sällsynt sjukdom som normalt bara förekommer i Afrika.

Sjukdomen beror på en infektion med apkoppvirus – ett virus som är nära besläktat med människokoppor som utplånades 1980.

Symtomen är svullna lymfkörtlar, muskelsmärta, feber, huvudvärk och trötthet. Sjukdomsförloppet varar vanligtvis i två till fyra veckor och mot slutet uppstår små blåsor, som så småningom brister och efterlämnar sårskorpor och i sällsynta fall ärr.

Främst homosexuella har smittats

Apkoppor är en lindrig sjukdom jämfört med människokoppor och smittorisken är låg. Det föreligger alltså knappast någon större risk för ännu en pandemi.

Alla nya fall i Europa överraskar dock forskarna, eftersom sjukdomen smittar först när blåsorna brister och bara vid nära kontakt. Gemensamt för många av dem som nyligen har smittats är att de är män som har haft sexuell kontakt med andra män.

Apkoppvirus förekommer i två varianter – en västafrikansk och en centralafrikansk. Den variant som nu sprids i Europa är den lindriga västafrikanska, som utan behandling bara är dödlig i cirka en procent av fallen.

Namnet apkoppvirus kommer av att viruset 1958 identifierades hos apor på Statens seruminstitut i Köpenhamn.