Shutterstock

Blir jag förkyld om jag går ut med blött hår när det är kallt?

Min mamma säger alltid att jag kommer att bli sjuk om jag inte är torr i håret innan jag ger mig ut och cyklar. Men varför skulle bakterier och virus ha lättare för att göra mig sjuk om mitt hår är blött?

Det gamla rådet att inte gå ut med blött hår när det är kallt är inte så dumt. Vattnet i sig utgör visserligen ingen risk, men det kan indirekt ge en förkylning goda förutsättningar för att få fäste i kroppen.

När man går ut med blött hår börjar nämligen vattnet förångas, en process som förbrukar energi, som tas från huvudet i form av värme. Därmed kyls huvudet ner.

Kyla försvagar slemhinnorna

Om utomhustemperaturen är låg ökar risken för att nedkylningen ska fortplantas till näsan och halsen, och flera studier tyder på att nedkylning av de övre luftvägarna gör oss mer sårbara för förkylningsvirus.

Tre saker påverkar om du blir förkyld

Ålder:

Barn är mest utsatta, eftersom deras immunförsvar ännu inte har lärt sig att känna igen de vanligaste förkylningsvirusen. Även äldre personer med dålig hälsa är extra utsatta.

Livsstil:

På vintern är vi i närmare kontakt med varandra och befinner oss mer inomhus. Därför kan smitta lättare spridas i exempelvis skolor.

Inomhusklimat:

Om luften är torr, till exempel till följd av luftkonditionering, kan förkylningsvirus sväva längre i luften och på så vis smitta fler personer.

En teori om orsakssambanden är att kylan får slemhinnorna i näsan och halsen att dra ihop sig, så att slemlagret inte bromsar viruspartiklarna lika effektivt. Därför blir slemhinnorna känsligare för en infektion.

Kylan får också blodkärlen i luftvägarna att dra ihop sig. Kärlen är tillfartsvägar för de vita blodkropparna, som bekämpar virus, så om de drar ihop sig når färre virusbekämpande celler fram till slagfältet.

Tre vapen sätts in mot förkylningar

Tre försvarsverk i munnens, näsans och de övre luftvägarnas slemhinnor ger ett effektivt försvar mot förkylningar.

© Shutterstock

1. Slem och hår bromsar virus

Tillsammans med flimmerhår hindrar slem (grönt), som utsöndras av körtlar i slemhinnan, viruspartiklar (blå) från att ta sig fram och infektera celler i slemhinnan.

© Shutterstock

2. Cellerna larmar

Receptorer på cellytan aktiveras när de stöter på viruspartiklar och skickar då en signal till immunförsvaret om att de behöver hjälp.

© Shutterstock

3. Vapen bekämpar virus

Kroppens egna kemiska stridsmedel, enzymer, gifter och signalsubstanser, insöndras av kroppens celler och oskadliggör virusen. De här vapnens slagkraft försämras när vi fryser.

Forskare har även visat att förkylningsvirus försvagar cellernas immunrespons. År 2015 visade biologer vid Yale University i USA att kroppens larmsystem fungerar sämre vid lägre temperaturer.

En cell som angrips av förkylningsvirus varnar normalt friska grannceller, som då kan förbereda sina försvarsverk. När temperaturen sjunker mobiliseras emellertid inte grannarna i lika hög grad.