Shutterstock
upphöjd armbåge

Biverkningar är ett friskhetstecken

Du kommer sannolikt att märka av det dagarna efter att du har vaccinerats mot corona. Och det är bra – för det är ett tecken på att ditt immunförsvar fungerar.

I skrivande stund har 1 404 620 svenskar vaccinerats mot corona. Av dessa kommer majoriteten uppleva en eller annan form av biverkningar.

Och även om ordet har en negativ klang är de allra flesta biverkningarna inte något dåligt – de är tecken på att du har ett starkt immunförsvar som har gått till attack.

Därför orsakar vacciner biverkningar

Det är viktigt att skilja mellan

  • biverkningar
  • vaccinskador

Biverkningar är vanligtvis milda symtom som huvudvärk, feber och ömhet, vilket framgår av läkemedlets bipacksedel. De är normala och ofarliga för de flesta friska och välmående människor.

Biverkningar uppträder när kroppens immunförsvar reagerar på vaccinets aktiva ämnen, exempelvis en harmlöst förkylningsvirus med corona-dna. Dessutom kan vaccinets förstärkande hjälpämnen också medföra biverkningar.

Förklaringen på varför vaccin orsakar biverkningar.
© Fernanda Tavares Da Silva et al.

Vaccinets rundresa orsakar biverkningar

Ett vaccin orsakar både lokala och allmänna biverkningar i takt med att immunförsvaret vidtar åtgärder.

  1. Vaccinet injiceras i muskeln. Vävnaden skadas och kroppen reagerar på hotet från de aktiva substanserna och hjälpämnena.

  2. Immunsystemet går till angrepp genom att skicka immunceller till injektionsstället. Kroppen aktiverar signalsubstanser - exempelvis vasodilatatorer och cytokiner, som utvidgar blodomloppet respektive styr immunförsvarets insatser. Reaktionen orsakar ibland lokal smärta, rodnad och svullnad.

  3. Vissa signalsubstanser färdas runt i blodomloppet och varnar andra delar av kroppen, såsom levern.

  4. Signalsubstansernas färd runt i blodet sätter igång allmäna biverkningar såsom feber, ömhet i muskler, huvudvärk och trötthet.

Biverkningar bådar gott

När kroppen utvecklar biverkningar är det i själva verket ett gott tecken på att immunförsvaret är på sin vakt.

Men man behöver inte frukta vaccinets effekt om man inte får biverkningar.

Exempelvis upplever cirka 55 procent av de som får sin första vaccinering med Modernas vaccin inga biverkningar.

Skillnaderna i biverkningar visar bara att våra immunförsvar inte är exakt lika - precis som en influensa inte drabbar alla lika hårt.

Den andra dosen leder oftare till biverkningar än den första. Efter det andra sticket med Modernas vaccin fick nästan 80 procent biverkningar.

Trots det har de som inte upplever biverkningar lika bra skydd mot covid-19 som de som exempelvis drabbas av huvudvärk, feber eller muskelsmärtor.

I den andra omgången känner de flesta immunförsvar igen vaccinets aktiva substanser. Kroppen har nu lärt sig från tidigare skada och går därför omedelbart i försvarsposition, och signalämnena reser runt i blodomloppet och sätter igång biverkningar.

Dessa biverkningar orsakar vaccinerna

Vaccinskador är allvarligare

Vaccinskador är starkare reaktioner än de milda symtom som kan uppstå av biverkningar.

Forskare har svårt att säga något generellt om vaccinskador och de definieras bara löst genom att vara både allvarligare och mer sällsynta än vanliga biverkningar. Oftast är det omöjligt att hitta en starkare koppling eftersom det handlar om individuella reaktioner på exempelvis allergier eller defekter i immunförsvaret.

Behovet av att hantera vaccinskador separat från biverkningar uppstod i slutet av 1900-talet i takt med en ökning av antalet ersättningsfall efter vaccination.

Vaccinskador finns vanligtvis inte med i bipacksedeln eftersom de inte upptäcks under vaccinens testfas. Det kan bland annat röra sig om allergisk chock - eller blodproppar.

Läkemedelsföretag tillstår vanligtvis först en biverkning när den drabbar en av 100 000 personer.

I det pågående fallet där Astra Zenecas coronavinvaccin misstänks orsaka blodproppar har Europeiska Läkemedelsmyndigheten hittills registrerat 25 fall av blodproppar efter 20 miljoner vaccineringar.

Som jämförelse dör mellan 1 000 och 2 000 personer i covid-19 av 100 000 smittade.

Forskare påpekar också att risken för en allvarlig reaktion på ett coronavaccin uppvägs av det skydd som det ger mot covid-19.

Astra Zenecas vaccin och spruta

Astra Zenecas vaccin misstänks för att kunna orsaka blodproppar.

© Shutterstock