Bekymrade forskare: 48 500 år gammalt virus kan återuppstå

Åtskilliga uråldriga virus från den sibiriska permafrosten har väckts till liv igen. Och de kan utgöra ett hot mot både växter, djur och människor, uppskattar forskare.

En del upptäckter önskar forskarna kanske att de aldrig hade gjort.

Man kan undra om inte det gäller den forskargrupp som nyligen har hittat sju urgamla virustyper, som har legat nedfrusna i den sibiriska permafrosten i tusentals år.

Dessa virus kan nämligen fortfarande infektera celler – och är därmed ett potentiellt hot mot växter, djur och människors hälsa, [enligt en internationell forskargrupp.

Det yngsta av de virus forskarna har upptäckt har varit nedfruset i 27 000 år, medan det äldsta har legat gömt djupt nere under en sjö i Yukechi Alas i Ryssland i 48 500 år.

Upptäckten av det gamla viruset ger därmed forskarna äran av att ha återupplivat det äldsta viruset någonsin.

"48 500 år är världsrekord", säger Jean-Michel Claverie vid Aix-Marseille universitetet i Frankrike, som har gjort arbetet tillsammans med en grupp kolleger, till New Scientist

Hans grupp har tidigare återupplivat två 30 000 år gamla virus från permafrost, av vilka den första av upptäckterna publicerades 2014.

Ett enormt pandoravirus

Det 48 500 år gamla viruset tillhör en art som är känd som ett "pandoravirus" – ett gigantiskt virus, som infekterar encelliga organismer, även kända som amöbor.

Samtliga virustyper som forskarna har återupplivat är faktiskt enorma amöbainfekterande virus.

Efter att forskarna har fångat in virusen i permafrosten korsade de virustyperna med amöbakulturer i laboratoriet, som de sedan undersökte i mikroskop.

Där kunde de se att det fanns tecken på infektion – och kunde därmed konstatera att virusen var "levande" och kapabla att smitta.

Därför har forskarna dragit slutsatsen att om förhistoriska jättevirus fortfarande är smittsamma efter att ha varit nedfrusna i så lång tid, kommer andra slags virus också att kunna vara smittsamma om de väcks till liv igen efter tusentals år.

Det är en risk som ökar i takt med att klimatförändringarna fortsätter att smält permafrosten dag för dag, förklarar Jean-Michel Claverie.

"Bakterier och virus ser dagens ljus varje dag", säger han till New Scientist och kallar det "en reell fara" att gamla virus kan spridas igen.

"Men det är omöjligt att sätta någon siffra på den risken", tillägger han.

250 miljoner år gamla bakterier

Medan 48 500 år är rekordet för det äldsta virus man har hittat och återupplivat, så har forskare tydligen hittat mycket äldre bakterier.

Flera forskargruppen säger sig alltså ha återupplivat bakterier som har varit fångade i sediment, is eller saltkristaller, som är upp till 250 miljoner år gamla.

Det är dock fortfarande oklart om bakterierna också är så gamla eller om yngre mikroorganismer kan ha påverkat proverna senare.

Enligt Jean-Michel Claverie och hans forskarkolleger skiljer sig alla de virus som de har återupplivat från alla tidigare kända virus.

Av samma anledning är det mycket osannolikt att virusen har uppstått av att nyare mikroorganismer senare har infekterat permafrosten.