Shutterstock

Bakterier bekämpar det fruktade dengueviruset

Denguefeber anses vara ett av världens tio största hot mot vår hälsa och varje år smittas drygt 390 miljoner människor. Men nu har forskare gjort en upptäckt som kan minska antalet fall med hela 76 procent.

Varje år smittas 390 miljoner människor av denguevirus och Världshälsoorganisationen, WHO, betraktar nu denguefeber som ett av de tio värsta sjukdomshoten i världen.

Smittan sprids via myggor och ger influensaliknande symptom, men infektionen kan i vissa fall också framkalla livshotande blödningar. Varje år dör cirka 20000 människor av sjukdomen.

Forskare har infekterat tusentals myggor med en bakterie som kan bekämpa denguevirus. Metoden har påtagligt begränsat smittan.

© Getty Images

Sprider vidare bakterien till nästa generation

Organisationen World Mosquito Program har sedan 2011 gjort försök med att infektera smittbärande myggor med en bakterie som bekämpar viruset inne i myggan.

Bakterien, som heter Wolbachia, kan konkurrera ut viruset genom att ta upp viktiga ämnen, till exempel kolesterol, som är nödvändiga för virusets förökning.

En smittad mygga kan därför inte sprida viruset.

När myggorna själva förökar sig förs bakterien vidare till nästa generation, och på så sätt sprider den sig så att viruset blir hemlöst.

Metoden har en svaghet

I ambitiösa försök i flera länder har forskare sprutat in Wolbachia i tusentals myggägg och därefter satt ut de smittade myggorna i naturen.

World Mosquito Program rapporterar nu om de första resultaten.

I områden i Brasilien och Indonesien har man lyckats minska antalet fall av denguefeber med upp till 76 procent.

Dessvärre visade försöken också att bakterien i särskilt varma områden, till exempel i Vietnam, inte överförs tillräckligt effektivt från den ena generationen myggor till nästa generation.

Forskarna försöker nu lösa problemet genom att odla fram nya varianter av bakterien som klarar sig bättre i värmen.