Shutterstock
Håndsprit til hud og handsker

Är handsprit enbart till för huden?

Kan jag använda handsprit om jag har engångshandskar på mig eller förstör jag dem då?

Handsprit är huvudsakligen avsedd för användning på hud, men den kan även användas på exempelvis engångshandskar.

De vanligaste engångshandskarna är tillverkade av antingen naturprodukten latex eller konstgjort nitrilgummi.

Inget av dessa material skadas av vanlig handsprit. De går varken sönder eller blir genomträngliga för virus eller bakterier, visade en koreansk studie ledd av läkaren Jiyoung Chang år 2017.

Samtliga handskar som testades var intakta efter att ha desinficerats med vanlig handsprit 30 gånger.

Enligt samma forskningsprojekt verkar det dock som om handskarna efter cirka tio avspritningar börjar bli svårare att få riktigt rena.

Det kan vara så att engångshandskar redan från första början är betydligt svårare att desinficera än bara händerna, bland annat om de är för stora.

Då uppstår nämligen lätt veck, som kräver extra noggrannhet för att få rena.

Den aktiva ingrediensen i handsprit är i de flesta fall etanol, en ogiftig typ av alkohol. Den något skarpare isopropanolen är även den en alkohol, som bland annat används för att desinficera ytor.

Isopropanol är mer skadlig än etanol ifall man skulle råka få i sig den. Faktum är att användning av engångshandskar rekommenderas vid hantering av isopropanol.