Shutterstock

Amerikanska forskare: Solljus bekämpar coronaviruset

Sommaren kan minimera coronavirusets smittorisk: Både solljuset och de höga temperaturerna reducerar viruspartiklarnas livslängd utomhus, visar en ny amerikansk studie.

Hittills har vårt enda egentliga vapen i kampen mot det nya coronaviruset varit fysisk distansering, isolering och god hygien. Men ett nytt forskningsresultat tyder nu på att vi kan få en hjälpande hand av sommarvädret.

Enligt studien minskar tre av sommarens kännetecken nämligen coronaviruspartiklarnas livskraft. Det rör sig om:

  • Temperatur
  • Luftfuktighet
  • Solljus

Hittills har bland annat World Health Organization understrukit att sommarvädret inte kommer att stoppa pandemin. Men den nya studien visar alltså att sommaren tvärtom kan spela en mycket viktig roll för att minska smittspridningen.

Solljus halverar virusmängd på två minuter

De nya resultaten kommer från det amerikanska National Biodefense Analysis and Countermeasures Center, NBACC, som sorterar under amerikanska inrikesdepartementet.

NBACC genomför sina försök i kammare, i vilka de imiterar vädret vid olika tidpunkter på året, genom att justera exempelvis temperatur, luftfuktighet och mängden solljus.

Försöken visar att 90 procent av viruspartiklarna i en salivdroppe inaktiveras efter 6,8 minuter i solen och 14,3 minuter i ett så kallat odlingsmedium, som ger partiklarna optimala levnadsvillkor.

Viruspartiklarna utsattes för artificiellt ljus som motsvarar förhållandena kring sommarsolståndet i Spanien, men inaktiveringen ägde även rum vid mindre mängder solljus – om än långsammare.

Under en presskonferens i Vita huset har NBACC tidigare rapporterat försök som visar att högre temperatur och luftfuktighet reducerar antalet viruspartiklar. Dessa resultat har ännu inte publicerats eller granskats kollegialt, men ligger i linje med tidigare forskningsresultat.

Se den amerikanske viceministern för vetenskap och teknik förklara de aktuella resultaten:

Video

Enligt slutsatserna från presskonferensen halveras antalet partiklar efter en timme vid 21–24 grader och 20 procents luftfuktighet, när viruset hänger som aerosoler – mikroskopiska droppar – i luften. Under samma förhållanden i solljus är halveringstiden bara en och en halv minut.

UV-ljus har påvisbar effekt

UV-ljus har länge varit en känd desinficeringsmetod, men det har gällt UV-ljus med kortare våglängder än det NBACC har använt sig av i försöken – så kallat UVB.

Det har hittills inte funnits några bevis för att solljus kan inaktivera coronavirus, och därför är de nya resultaten uppseendeväckande.