Ungdomselixir ska bota Alzheimers

Forskare har upptäckt ett ämne som håller maskar, flugor och möss unga. Ämnet kan eventuellt dessutom innehålla ett botemedel mot demens.

© Shutterstock

Ett speciellt ämne som kallas J147 har visat sig fungera som ett rent ungdomselixir på möss, hos vilka det tar bort en rad ålderstecken.

Forskare har nu kommit på hur det fungerar, och ska snart testa ämnet på människa. Forskarna hoppas att de med det nya medlet kan be­kämpa Alzheimers, som sannolikt är orsaken till 60–70 procent av alla fall av demens.

Alzheimers bryter långsamt ner hjärnan. Illustrationen visar hur en normal hjärna (till vänster) ser ut jämfört med en som har svår Alzheimers (till höger).

© University of Queensland

Avlägsnar giftämnen från cellerna

J147 är ett syntetiskt ämne som 2011 utvecklades av en forskargrupp under ledning av Dave Schubert vid Salk Institute i USA. Samma forskargrupp har nu kartlagt hur ämnet på­verkar cellerna.

I cellernas små kraftverk, mitokondrierna, utövar J147 sin effekt. Mer exakt binder ämnet sig till proteinet ATP-syntas, som är helt centralt i cellens energiproduktion.

J147 påverkar aktiviteten hos ATP-syntaset på ett sådant sätt att det ansamlas mindre mängder av en rad giftiga ämnen som forskarna vet finns i åldrande nervceller.

Resultatet är celler som verkar mycket yngre än vad de egentligen är.

Håller maskar och flugor unga

Tidigare experiment har synliggjort att J147 kan motverka ålderstecken hos maskar och flugor, och samma sak har visat sig i försök på möss med Alzheimers.

Mus med Alzheimers

© Salk Institute

Behandlad mus

© Salk Institute

Ämnet får inte bara mössen att se yngre och friskare ut, det förstärker också deras förmåga att bilda nya hjärnceller och får dem att minnas bättre – exempelvis bättre på att minnas den snabbaste vägen genom en labyrint.

Resultaten har övertygat forskarna om att J147 kan bli ett viktigt läkemedel mot Alzheimers hos människa, och kanske också kan fungera mot andra sjukdomar där ålder spelar en roll, däribland Parkinsons sjukdom och stroke.