Shutterstock

Svarta tankar ökar risken för Alzheimers sjukdom

Det finns ett tydligt samband mellan ditt sätt att tänka och din risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Det visar en ny studie, i vilken forskare har följt mer än 300 personer.

En ny studie visar att det finns ett tydligt samband mellan negativa tankemönster och de fysiska förändringar i hjärnan som hänger ihop med Alzheimers sjukdom.

Forskare från University College London i England har följt 360 personer under två år och bett dem fylla i frågeformulär om hur mycket de plågas av mörka tankar. Det kunde både röra sig om negativa upplevelser och oro för framtiden.

Personerna var samtliga över 55 år när studien inleddes. Under tiden testades deras mentala förmågor, såsom minne, uppmärksamhet, rumsuppfattning och språkliga färdigheter.

Mörka tankar får proteinerna beta-amyloid (blått) och tau (grönt) att ansamlas i hjärnan.

© Rabinovici lab/UCSF

Negativa tankar satte spår på hjärnavbildning

113 av personerna genomgick dessutom hjärnskanningar för att följa utvecklingen av vissa proteiner i hjärnan, tau och beta-amyloid, som kännetecknar Alzheimers sjukdom.

Resultaten visade ett tydligt samband. De personer som plågades mest av negativa tankar började uppvisa allt sämre resultat i de mentala testerna, samtidigt som de fick allt större ansamlingar av de skadliga proteinerna i hjärnan.

Forskarnas slutsats är att negativa tankar under längre perioder ökar risken att utveckla Alzheimers sjukdom. Därför anser de att man bör undersöka om psykologiska verktyg som mindfulness och meditation kan vara användbara medel för att förebygga demenssjukdomen.