Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Sanningen om demens

Antalet personer i världen med demens kommer att explodera de närmaste decennierna och orsaka kostnader i biljonklassen. Än så länge finns det inget effektivt botemedel – bara symptomdämpande behandling.

Shutterstock

Alzheimers sjukdom är oftast orsaken till demens - ja

Forskarna vet fortfarande för lite om Alzheimers sjukdom, vilket är den vanligaste orsaken till demens. Men du själv kan minska risken att drabbas.

Demens är en paraplybeteckning för ett antal sjukdomar som bygger på att patienten har nedsatt mental förmåga, exempelvis Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och lewykroppsdemens.

Forskarna känner till cirka 200 åkommor som kan orsaka demens, men Alzheimers sjukdom står för ungefär 60 procent av fallen.

Sedan 1984 har man menat att orsaken till Alzheimers sjukdom är att proteinet beta-amyloid byggs upp som plack mellan hjärnans nervceller.

Så kallade sekretasenzymer spjälkar proteinet APP på fel sätt och resultatet blir enligt gängse teorier beta-amyloid.

© Shutterstock

Alzheimers sjukdom – så angriper den

 • Hålrummen i hjärnan växer, vilket minskar hjärnmassan.

 • Hippocampus, som är centrum för minnet, krymper.

 • Hjärnbarken, som är centrum för medvetandet, krymper.

Trots att forskarna ännu inte är säkra på vad som orsakar Alzheimers sjukdom, och trots att alla medicinska behandlingar misslyckats, är det väl känt vad som kan öka risken för att drabbas av Alzheimers sjukdom.

Bland riskfaktorerna finns typ 2-diabetes, förhöjt blodtryck och övervikt.

2019 visade brittiska forskare på Exeter Medical School att en hälsosam livsstil ger 35 procent lägre risk för Alzheimers sjukdom.

Enligt forskarna handlar det om fysisk aktivitet, allsidig kost, begränsat intag av alkohol och totalt rökstopp.

© Shutterstock

Demens drabbar främst äldre - ja

98 procent av alla människor med diagnosen demens är över 65 år, och eftersom befolkningen i stora delar av världen lever allt längre kommer antalet människor med demens växa de kommande årtiondena.

Varje år tillkommer 9,9 miljoner nya fall. Det betyder konkret att medan det 2017 fanns 50 miljoner dementa förväntar sig forskare att det antalet fördubblas vart tjugonde år och når 132 miljoner år 2050.

Samtidigt kommer samhällsutgifter för allt från tidigare pension, förlorad arbetsinkomst och utgifter för hälsovård att explodera.

Redan 2018 slukade utgifter för stöd och behandlingen av dementa 1,18 procent av välrdens totala BNP.

Det motsvarar 9 100 miljarder kronor – vilket betyder att om demens hade varit ett land skulle det vara välrdens artonde största ekonomi, i klass med Nederländerna, Saudiarabien och Turkiet, och större än alla de skandinaviska länderna tillsammans.

© Anders Bothmann

Steg för steg: Alzheimer erövrar hjärnan

1. Lätt kognitiv försämring

 • Angripet område: Alzheimer börjar i den mediala temporalloben.
 • Symptom: Försämrat korttidsminne.
 • Varaktighet: Cirka sju år.

2. Mild sjukdom

 • Angripet område: Sjukdomen sprider sig i temporalloben och till pannloben.
 • Nya symptom: Sämre läsförmåga, orienteringsförmåga och igenkänning.
 • Varaktighet: Cirka två år.

3. Moderat sjukdom

 • Angripet område: Alzheimer sprider sig till pannloben.
 • Nya symptom: Impulsivitet, försämrad uppmärksamhet och sämre omdöme.
 • Varaktighet: Cirka två år.

4. Svår sjukdom

 • Angripet område: Åkomman sprider sig till nackloben.
 • Nya symptom: Synstörningar.
 • Varaktighet: Cirka tre år (sedan avliden).

www.illvet.se/sanningenom

Demens är ärftlig - övervägande nej

Endast några procent av demensfallen uppstår för att sjukdomen direkt har ärvts av en förälder, men personer som har vissa gener (som APOE4-genen) har högre risk för demens än andra.

Den största demenssjukdomen, Alzheimers sjukdom, är sällan nedärvd trots att vissa riskfaktorer för den är det.

Vissa demenssjukdomar, som Huntingtons sjukdom, är tvärtom helt genetiskt betingade och kan följa en familj i generationer.

Om en förälder har en gen för en ärftlig demenssjukdom har varje barn 50 procents risk att ärva den.

I dag är det möjligt att testa för vissa typer av ärftlig demens, men det finns inget effektivt botemedel –bara symptomdämpande terapi.

Så ärftlig är sjukdomen demens

Bara ett par procent av alla demensfall beror på nedärvda förhållanden från föräldragenerationer.

Här nedanför går vi igenom de olika sjukdomar och åkommor som kan medföra demens.

Anders Bothmann

Alzheimers sjukdom: 62 procent

Endast en till tre procents ärftlighet. Ej ärftliga fall uppträder oftast senare än den ärftliga formen.

Anders Bothmann

Vaskulär demens: 17 procent

Det finns inga tecken på att vaskulär demens skulle vara ärftlig.

Anders Bothmann

Vaskulär demens/ Alzheimers sjuk-dom: 10 procent

Inget tyder på att blandningsformen av dessa två är ärftlig.

Anders Bothmann

Lewy body-demens: 4 procent

Det finns inga tecken på att lewykroppsdemens skulle vara ärftlig.

Anders Bothmann

Frontallobsdemens: 2 procent

Upp till 40 procent av frontallobsdemensfallen är ärftliga.

Anders Bothmann

Parkinsons sjukdom: 2 procent

15 procent av fallen förekommer i familjer med flera fall av sjukdomen och kan vara ärftliga.

Anders Bothmann

Övriga: 3 procent

Bland annat Huntingtons sjukdom som är ärftlig men sällsynt.

Anders Bothmann

Läs också:

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj