Shutterstock

Nytt test kan förutse Alzheimers sjukdom

Proteiner i blodet avslöjar sjukdomen flera år innan symtomen uppträder.

Ett vanligt blodprov kan nu ge svar på hur stor risken är för en person att få Alzheimers sjukdom.

Forskare från Ruhr University Bochum i Tyskland har visat att demenssjukdomen kan förutsägas genom att undersöka blodets innehållet av ett protein som kallas beta-amyloid, vilket är känt för att ackumuleras i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Mängden av proteinet beta-amyloid i blodet indikerar risken för att en person ska utveckla Alzheimers sjukdom.

© Shutterstock

Forskarna analyserade blodet hos 203 utvalda individer som inte kunde diagnostiseras med Alzheimers sjukdom, men som trots detta själva upplevde att de hade försämrade kognitiva funktioner, såsom problem med minnet.

Därefter följde forskarna samtliga individer under sex år. Resultatet visade att testet i förväg kunde identifiera vilka 22 personer som utvecklade Alzheimers sjukdom under den aktuella perioden.

Testet ser flera år framåt i tiden

Genom att dela in de 22 personerna i två olika grupper kunde forskarna se att de med det högst mängd beta-amyloid i blodet utvecklade sjukdomen inom i genomsnitt 2,2 år, medan det för övriga skedde först efter i genomsnitt 3,4 år.

Således kan det nya testet inte bara förutsäga sjukdomen utan också visa när det är troligt att den bryter ut.

Blodprovet gör det möjligt för läkare att diagnostisera patienter med Alzheimers sjukdom tidigare, vilket innebär att vård och behandling kan inledas så snart symtomen uppträder.