Forskning kopplar lightläsk till blodproppar och demens

Ny amerikansk forskning har hittat starka indikationer på ett samband mellan dagligt intag av artificiellt sötad lightläsk och blodproppar i hjärnan, som kan leda till demens.

Demens

Artificiella sötningsmedel, som bland annat finns i lightläsk, har upprepade gånger misstänkts för att ha negativa effekter på människor.

© Shutterstock

Forskare från Boston University School of Medicine (BUSM) i USA hotar med att lämna en bitter eftersmak hos alla de som dagligen dricker artificiellt sötad läsk.

En omfattande analys av 46 års hälsostatistik för 5 000 amerikaner har avslöjat indikationer på ett direkt samband mellan dagligt intag av light-läst och risken för blodproppar i hjärnan.

Resultaten har publicerats i Stroke och Alzheimer's and Dementia

Tre gånger större risk för demens

Forskarna från Boston har jämfört omfattande hälsodata från Framingham Heart Study (FHS) med enkätundersökningar om livsstil och därefter rensat svaren från faktorer som ålder, utbildning, kaloriintag, diabetes, rökning och motion.

Resultaten var påfallande:

"Människor som dagligen dricker lightläsk löper nästan tre gånger så stor risk för att få blodproppar i hjärnan och demens - inklusive Alzheimers", säger Matthew Pase från den neurologiska avdelning vid BUSM, tillika författare till forskningsrapporten.

Socker förstör minnet

Studien visar dessutom att människor som regelbundet konsumerar drickor med mycket socker i inte heller undslipper negativa effekter på hjärnan:

"Datan indikerar starkt att konsumtion av drickor med högt sockerinnehåll kan kopplas till minnesförlust och minskad hjärnvolym" säger Matthew Pase.

Forskarteamet understryker att sambanden inte är slutgiltigt bevisade innan ytterligare forskning har gjorts.