Shutterstock
alzheimer, vaccine, protein

En insprutning i näsan förebygger Alzheimers sjukdom

Det finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom, men efter 20 års forskning kan ett vaccin äntligen vara på väg.

Hjärnsjukdomen Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av demens i världen, men hittills har forskare inte haft några framgångar när det gäller utvecklingen av ett vaccin.

Nu inleds dock världens första försök med människor för att testa säkerheten och effektiviteten av ett möjligt nasalt vaccin mot den neurodegenerativa sjukdomen.

Efter 20 års forskning kring vaccinet kommer forskare vid Brigham and Women's Hospital i Boston, Massachusetts, USA, nu att testa det på 16 patienter i åldrarna 60-85.

Enligt chefsforskaren för experimentet, Howard L. Weiner, är detta steg en viktig milstolpe i arbetet med att utrota sjukdomen.

Samtliga patienter har tidiga symtom på Alzheimers sjukdom och kommer få vardera två doser av näsvaccinet med en veckas mellanrum.

Alzheimers sjukdom, Howard, vaccin

Dr. Howard L. Weiner, neurolog och chefsforskare för experimentet.

© Len Rubenstein

Positiva resultat hos möss

Vaccinet använder hjälpämnet Protollin, som forskarna hoppas ska aktivera kroppens immunförsvar genom de vita blodkropparna som finns i lymfkörtlarna på sidorna och baksidan av nacken.

Därifrån ska blodkropparna ta sig upp i hjärnan för att bekämpa ansamlingar av så kallat beta-amyloidplack, som enligt forskarna är den förmodade huvudorsaken bakom Alzheimers sjukdom.

Metoden som används i detta experiment har studerats noggrant i två decennier. Det har under den tiden visat sig både förebygga och behandla Alzheimers sjukdom hos möss.

Det finns dock en betydande skillnad mellan möss och mänskliga patienter, påpekar forskarna. När det gäller Alzheimers sjukdom visar tidigare erfarenheter att positiva resultat hos möss inte nödvändigtvis måste gälla för människor.

Alzheimers sjukdom förväntas öka kraftigt

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är cirka 55 miljoner människor i världen drabbade av demens, och antalet förväntas öka till 78 miljoner år 2030 och till hela 139 miljoner år 2050.

Forskargruppen bakom försöket vid Brigham and Women's Hospital uppskattar att 40 procent av alla fall av demens kan förebyggas med livsstilsförändringar.

Rekommendationer för livsstilsförändringar inkluderar saker som träning, hälsosam kost och mentala och sociala aktiviteter.

Forskare inleder nu detta första steg av försöket för att säkerställa att vaccinet är ofarligt för människor. Om allt går bra går de vidare till nya studier för att bedöma dess effektivitet.