Artificiell intelligens upptäcker alzheimer tio år före läkaren

En artificiell intelligens slår läkare med hästlängder när det gäller att förutsäga en framtida diagnos. Datorn kan upptäcka symptom på Alzheimers sjukdom långt innan läkaren kan. Målet är nu att utöka metoden till andra nervsjukdomar.

© Shutterstock

En artificiell intelligens från Italien kan med 86 procents säkerhet skilja en frisk hjärna från en hjärna som riskerar att utveckla Alzheimers sjukdom.

Dessutom kan datorn med 84 procents noggrannhet upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom genom att titta på bilder från MR-skannrar.

Mer precist letar den artificiella intelligensen efter onormala sätt som hjärnans centrum är kopplade på.

Använder billiga skanningsbilder

Datorns algoritm kan se tecken på Alzheimers sjukdom långt innan sjukdomen orsakar tydliga symptom som nedsatt minne, språkliga problem och desorientering.

Faktum är att den artificiella intelligensen kan identifiera tecknen hela tio år innan läkarna har en chans att upptäcka symptomen.

Men den stora fördelen är trots allt att den gör analyserna utifrån skanningsbilder.

Metoden kan utvidgas

I dag förutspår läkare risken för Alzheimers sjukdom genom att analysera ryggmärgsvätska eller utifrån bilder av hjärnan som är framtagna genom att injicera kemiska ämnen i hjärnan.

Båda metoderna är dyra och innebär ingrepp i kroppen.

En av forskarna bakom projektet Marianna La Rocca från University of Bari i Italien säger till New Scientist att hon och hennes kolleger nu ska utveckla metoden.

Förhoppningen är att metoden även ska kunna bidra till att ställa tidiga diagnoser för andra sjukdomar som bryter ned nerverna, exempelvis Parkinsons sjukdom, som orsakar skakningar i armar eller ben hos den sjuke.