Alzheimers sjukdom

Vad är Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom är beteckningen för en så kallad degenerativ och obotlig sjukdom, som med tiden bryter ned hjärnan. Sjukdomen orsakar en kognitiv nedgång till följd av en nedbrytning av nervcellerna i hjärnan. Till slut blir de enklaste uppgifter och sysslor omöjliga för personer med Alzheimers sjukdom. Sjukdomen ligger bakom 60–70 procent av alla demensfall. Forskarna vet inte med säkerhet vad som orsakar Alzheimers sjukdom, men man vet att det finns en viss ärftlighet. Alzheimers sjukdom drabbar oftast äldre personer. En procent av alla 65-åringar har sjukdomen, medan 20 procent av alla 80-åringar har Alzheimers sjukdom. Det är dock inte uteslutande äldre människor som får Alzheimers sjukdom. Yngre personer kan faktiskt också drabbas. Gå på upptäckt bland våra artiklar och följ med i forskningen om Alzheimers sjukdom.
Kriget mot Alzheimers sjukdom når avgörande fas
Man med post-it-lappar
Alzheimer

Kriget mot Alzheimers sjukdom når avgörande fas

15 Minuter

En insprutning i näsan förebygger Alzheimers sjukdom
alzheimer, vaccine, protein
Alzheimer

En insprutning i näsan förebygger Alzheimers sjukdom

3 Minuter

Alzheimers sjukdom kan förutsägas med hjälp av ett blodprov
Alzheimer

Alzheimers sjukdom kan förutsägas med hjälp av ett blodprov

2 Minuter

Video: Ballerina med Alzheimers sjukdom kommer plötsligt ihåg dansen
Alzheimer

Video: Ballerina med Alzheimers sjukdom kommer plötsligt ihåg dansen

1 Minuter

Så här minskar du risken att drabbas av demens
Alzheimer

Så här minskar du risken att drabbas av demens

6 Minuter

Orsaken till demens kan finnas i hjärnceller som vägrar dö
Alzheimer

Orsaken till demens kan finnas i hjärnceller som vägrar dö

2 Minuter

Forskare: Vissa tankemönster ökar risken för Alzheimers sjukdom
Alzheimer

Forskare: Vissa tankemönster ökar risken för Alzheimers sjukdom

2 Minuter

Gen visar väg till botemedel för alzheimer
alzheimer
Alzheimer

Gen visar väg till botemedel för alzheimer

1 Minuter

Vad är skillnaden mellan Alzheimers sjukdom och demens?

Demens är ett paraplybegrepp för ett antal likartade symtom som påverkar kognitiva förmågor, såsom glömska, koncentrationssvårigheter, förvirring och känslomässiga utbrott.
Demens kan ha olika orsaker, som blodproppar, alkoholmissbruk, hjärntumörer och specifika sjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom. Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom som – till skillnad från en del andra demenssjukdomar – är obotlig.

Alzheimer sjukdom doktor

© Shutterstock
Kriget mot Alzheimers sjukdom når avgörande fas
Man med post-it-lappar
Alzheimer

Kriget mot Alzheimers sjukdom når avgörande fas

15 Minuter

En insprutning i näsan förebygger Alzheimers sjukdom
alzheimer, vaccine, protein
Alzheimer

En insprutning i näsan förebygger Alzheimers sjukdom

3 Minuter

Alzheimers sjukdom kan förutsägas med hjälp av ett blodprov
Alzheimer

Alzheimers sjukdom kan förutsägas med hjälp av ett blodprov

2 Minuter

Video: Ballerina med Alzheimers sjukdom kommer plötsligt ihåg dansen
Alzheimer

Video: Ballerina med Alzheimers sjukdom kommer plötsligt ihåg dansen

1 Minuter

Så här minskar du risken att drabbas av demens
Alzheimer

Så här minskar du risken att drabbas av demens

6 Minuter

Orsaken till demens kan finnas i hjärnceller som vägrar dö
Alzheimer

Orsaken till demens kan finnas i hjärnceller som vägrar dö

2 Minuter

Forskare: Vissa tankemönster ökar risken för Alzheimers sjukdom
Alzheimer

Forskare: Vissa tankemönster ökar risken för Alzheimers sjukdom

2 Minuter

Gen visar väg till botemedel för alzheimer
alzheimer
Alzheimer

Gen visar väg till botemedel för alzheimer

1 Minuter

Vilka symtom har Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom har flera identifierbara symtom och sjukdomsförloppet är till viss del förutsägbart. Alzheimers sjukdom utvecklas under tre faser; mild, medelsvår och svår demens. I första fasen ser man lättare glömska och koncentrationssvårigheter, besvär som förvärras drastiskt i den medelsvåra fasen. I den sista fasen kan motoriken försvinna och det blir svårt att kommunicera.

Mild demens
I den första fasen kommer sjukdomen att orsaka symtom som lättare glömska och koncentrationssvårigheter. Det kan ge problem att komma ihåg nya namn eller var man har lagt saker och ting.

Medelsvår demens
Nästa fas medför en avsevärd nedgång i livskvalitet och självständighet. Det kan vara svårt att känna igen egna familjemedlemmar.

Svår demens
I den sista fasen kan en person med Alzheimers sjukdom inte längre fungera självständigt. Motoriken försvinner och kommunikation blir i stort sett omöjlig.

Alzheimer sjukdom doktor

© Shutterstock

Hur kan Alzheimers sjukdom bekämpas?

Det finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom, men stora forskningsresurser ägnas åt sjukdomen och vi lär oss hela tiden allt mer. Alzheimerforskning försöker klargöra alla olika aspekter av sjukdomen – från kartläggning av orsaker och förebyggande vård till nya behandlingsformer och läkemedel.

Forskare har exempelvis hittat en möjlig koppling mellan herpes och sjukdomen, vilket kan användas till utveckling av läkemedel. Det ser också ut som om det finns en koppling mellan tandköttsinflammation och Alzheimers sjukdom. Man har nämligen upptäckt giftämnen från bakterier från tandköttsinflammationer i hjärnvävnaden på patienter med Alzheimers sjukdom. Forskare hoppas att denna kunskap kan användas i förebyggande vård och målinriktade läkemedel.

Alzheimers sjukdom MRI

© Shutterstock
Kriget mot Alzheimers sjukdom når avgörande fas
Ljud Man med post-it-lappar
Alzheimer

Kriget mot Alzheimers sjukdom når avgörande fas

15 Minuter

En insprutning i näsan förebygger Alzheimers sjukdom
alzheimer, vaccine, protein
Alzheimer

En insprutning i näsan förebygger Alzheimers sjukdom

3 Minuter

Alzheimers sjukdom kan förutsägas med hjälp av ett blodprov
Alzheimer

Alzheimers sjukdom kan förutsägas med hjälp av ett blodprov

2 Minuter

Video: Ballerina med Alzheimers sjukdom kommer plötsligt ihåg dansen
Alzheimer

Video: Ballerina med Alzheimers sjukdom kommer plötsligt ihåg dansen

1 Minuter

Så här minskar du risken att drabbas av demens
Alzheimer

Så här minskar du risken att drabbas av demens

6 Minuter

Orsaken till demens kan finnas i hjärnceller som vägrar dö
Alzheimer

Orsaken till demens kan finnas i hjärnceller som vägrar dö

2 Minuter

Forskare: Vissa tankemönster ökar risken för Alzheimers sjukdom
Alzheimer

Forskare: Vissa tankemönster ökar risken för Alzheimers sjukdom

2 Minuter

Gen visar väg till botemedel för alzheimer
alzheimer
Alzheimer

Gen visar väg till botemedel för alzheimer

1 Minuter

Ungdomselixir ska bota Alzheimers
Alzheimer

Ungdomselixir ska bota Alzheimers

2 Minuter

Artificiell intelligens upptäcker Alzheimers sjukdom tio år före läkaren
Alzheimer

Artificiell intelligens upptäcker Alzheimers sjukdom tio år före läkaren

1 Minuter

Nytt test kan avslöja Alzheimers tidigt
Alzheimer

Nytt test kan avslöja Alzheimers tidigt

2 Minuter

Sida 1 / 2