När blir hiv till aids?

Hiv är fortfarande en obotlig sjukdom, men det är först när infektionen övergår till aids som den är dödlig. Hur och när blir en hiv-infektion till aids?

SHUTTERSTOCK

Hiv angriper immunförsvaret i blodet genom att splitsa in sina gener i immunceller.

En hiv-infektion blir livshotande på riktigt först efter flera år eftersom viruset genomgår en långsam uppbyggnadsfas för att till slut leda till det vi kallar aids.

Hiv angriper genom att föra in sitt genetiska material, som består av två identiska rna-molekyler, i immunförsvarets så kallade CD4+-immunceller, i blodet. Rna-molekylerna kodas här om till en dnamolekyl som innehåller de nio gener som utgör hiv. Generna splitsas in i CD4+-cellens kromosomer, där de blir en permanent del av dess arvsmassa.

Viruset sprider sig i det fördolda

Precis efter en infektion aktiveras virusgenerna och börjar bilda nya viruspartiklar som tränger ut ur immuncellerna och dödar många av dem.

På bara några veckor sprider sig hiv till en stor del av de mottagliga CD4+-cellerna. Det försvagar patientens immunsystem en tid så att det uppstår influensaliknande symptom, som dock få märker av. Därefter går hiv in i ett slags dvala, då symptomen lindras, medan infektionen sprider sig i det fördolda.

Harmlösa sjukdomar dödar patienten

Dvaltillståndet varar vanligtvis i fem-tio år, under vilka hiv i lugn och ro förökar sig och långsamt bryter ned CD4+- cellerna, tills centrala delar av immunförsvaret kollapsar och aids sägs ha brutit ut.

Helt banala sjukdomar och normalt harmlösa virus kan nu ta livet av patienten.

Viruset ligger på lur i åratal

Det tar cirka tio år från det att man smittas av hiv tills kroppen insjuknar i aids. Under den perioden har viruset brutit ned celler i blodet.

Medicincocktail bromsar hiv-virus

Hiv går fortfarande inte att bota, men sedan 1996 har man kunnat bromsa infektionerna med en cocktail av tre eller fler läkemedel, som verkar på minst två olika sätt – exempelvis genom att hämma produktionen av både rna-molekyler och proteiner som är nödvändiga för nya viruspartiklar.

Kombinationen kan hindra aids från att bryta ut och göra en hivinfektion till en kronisk sjukdom som patienten kan leva med.