Genombrott: Ny behandling kan bota HIV

Genom att tackla sjukdomen i tre steg har ett brittiskt forskarlag sannolikt lyckats hitta ett botemedel mot HIV. En 44-årig man har fått behandlingen, och det fruktade viruset kan inte längre spåras i hans kropp.

HIV-kur

Globalt är 36,7 miljoner personer smittade med HIV, men nu verkar det finnas hopp för alla dem som drabbats av viruset.

En 44-årig brittisk man har precis – som den förste någonsin – botats. Han är den förste i en försöksgrupp på 50 personer, som har mottagit den nya typen av behandling.

Kick and kill

HIV angriper en viss typ av T-celler – CD4-celler – som är en viktig del av immunförsvaret. CD4-cellerna lokaliserar sjukdomar och talar om för CD8-cellerna – mördar-T-cellerna – var sjukdomarna befinner sig.

Eftersom CD4-cellerna attackerats kan mördar-T-cellerna emellertid inte hitta viruset. En del av de drabbade cellerna kommer även att hamna i ett dvaltillstånd och därmed blir viruset ännu svårare att träffa effektivt.

Den nya kuren tar hänsyn till den svårlokaliserade sjukdomen genom att tackla den i tre steg – en ”kick and kill”-strategi kallar forskarna vid Britain's National Institute for Health Research metoden.

Sovande celler väcks

I första steget behandlas patienten med retrovirus, som ser till att de smittade cellerna inte delar sig och sprider sjukdomen.

I andra steget får patienten injicerat ett virus, som stärker immunförsvaret, och gör det kapabelt att bekämpa HIV effektivare.

Till slut får patienten vorinostat – ett läkemedel som väcker de smittade cellerna, som är i dvala, och låter det stärkta immunförsvaret leta upp och döda sjukdomen.

Trots de inledningsvis positiva tecknen är forskarna försiktiga med att kalla behandlingen ett botemedel, eftersom de ännu inte vet hur prognosen ser ut på längre sikt.