5 saker vi kan lära av coronavirusets utveckling i Norditalien

Coronavirusets tragiska framfart i norra Italien visar hur våra hälsomyndigheter med exempelvis tidiga insatser och tester kan vara bättre förberedda inför kommande veckor.

Inget europeiskt land har drabbats lika hårt av coronaviruset som Italien, där över 35 000 invånare har diagnosticerats med COVID-19.

Samtidigt har landet upplevt höga dödstal med 42,2 dödsfall per miljon invånare, enligt siffror från Världshälsoorganisationen WHO. Genomsnittet är långt högre än i exempelvis Tyskland, som har 0,3 döda per miljon invånare.

Antal dödsfall per en miljon invånare:

Den tragiska situationen har de senaste veckorna givit ett antal kostbara erfarenheter i form av vetenskapliga artiklar, försök och rapporter, som informerar hela världen – inklusive vår egen sjukvård – om COVID-19.

Här är de fem viktigaste lärdomarna:

1. Överfyllda sjukhus får katastrofala följder

Den dyraste läxan från den italienska sjukvårdens hantering av coronasmittan är att undvika ett högt antal smittade samtidigt.

Speciell den norditalienska regionen Lombardiet, där de första fallen uppkom, har stått handfallna inför smittspridningen. Den har lett till drygt 17 700 smittade i en region med lite mer än tio miljoner invånare.

Så många sjuka på en gång har lett till en katastrofal brist på sängar, masker och respitatorer – vilket i sin tur har lett till förlorad människoliv.

Regionen upprättade under utbrottets första 14 dagar 482 sängplatser avsedda för intensivvård – en kapacitet som enligt hälsomyndigheternas beräkningar har överskridits sedan länge och som väntas komma att överskridas med minst dubbelt så många sjuka.

För att strö salt i såren, så har 8,3 procent av de anställda inom sjukvården drabbats.

2. Nästan alla avlidna led av existerande sjukdomar

Situationen i Italien bekräftar bilden av att COVID-19 går hårt ut över de som är äldre och sjuka.

De italienska hälsomyndigheternas forskningsenhet Istituto Superiore di Sanita har gått igenom sjukdomshistoriken hos ett utsnitt av de drygt 3000 avlidna i Italien. Genomgången visar att hälften av de döda led av minst tre olika sjukdomar – såsom förhöjt blodtryck, diabetes och hjärtproblem i de flesta fallen.

I inte mindre än 99 procent av dödsfallen var patienterna redan sjuka i någon omfattning, och genomsnittsåldern för de avlidna ligger på cirka 80 år.

3. Tester bromsar smitta effektivt

Den lilla norditalienska staden Vò understryker klokheten i att testa – speciellt dem som inte uppvisar några symptom.

Andrea Crisanti, professor i infektionsjukdomar från University of Padua, har tagit del av ett försöksprojekt, i vilket stadens samtliga 3300 invånare testades två gånger.

Den första testrundan den 6 mars fann 90 smittade, vilket visade att för varjr patient med symptomer fanns det tio som var utan.

Därefter sattes alla som hade sjukdomen i staden i en strikt karantän. I andra testrundan hade antalet sjuka sjunkit med 90 procent, och staden uppges nu vara helt fri från COVID-19.

4. Tidig insats fungerar mot smittspridning

© Leverhulme Centre for Demographic Science, University of Oxford & Nuffield College

Stängda skolor och en befolkning i hemmakarantän i en tidig fas är hälsomyndigheternas försök att jämna ut kurvan över antalet smittade.

De två provinserna Lodi och Bergamo i Lombardiet har enligt en sammanställning från University of Oxford levererat de första indikationerna på att åtgärderna verkar kunna tämja coronaviruset.

Den italienska regeringen skar den 23 februari av Lodi från omvärlden, meda skolorna stängde och befolkningen uppmanades att hålla sig hemma.

I den mer folkrika provinsen Bergamo infördes samma åtgärd först den 8 mars. Det har resulterat i två vitt skilda kurvor, där kurvan över antalet smittade i Lodi planar ut, medan Bergamos smittkurva ökar brant.

Den 13 mars hade Bergamo mer än dubbelt så många fall som Lodi – 2 368 fall jämfört med 1 133.

5. Isolering har en enorm betydelse

Norditaliens insats mot coronaviruset fick en komplicerad start, eftersom den första patienten i Lombardiet hade varit i kontinuerlig kontakt med sjukvården – utan att ha satts i isolering.

Under den perioden hade den 38-årige mannen och hans närmaste haft möjlighet att sprida smittan vidare genom en lång rad sociala interaktioner – även på Codogno Hospital, där han till slut blev inlagd och sedan låg i koma.

Det går inte att spåra alla smittkedjor från patienten, men det faktum att han inte har isolerats har haft långtgående konsekvenser. Den läkare som först undersökte 38-åringen, har nu insjuknat i COVID-19, och en 77-årig kvinna som behandlades för lunginflammation på samma akutmottagning har avlidit.

Den 38-årige mannen har vaknat ur komatillståndet och är på bättringsvägen.