Shutterstock
Kvinnas hand kastar munskydd i papperskorgen

5 år framåt: Modell förutsäger coronapandemins utveckling

Ett coronavaccin kommer inte sätta punkt för pandemin omedelbart, istället blir det startskottet för en ny verklighet med återkommande utbrott. Det visar ett datorbaserat framtidsscenario.

När myndigheter stänger ned samhället för att begränsa coronavirusutbrottt gör de det utifrån hur framtidsutsikterna ser ut lokalt, nationellt och globalt.

Problemet är att utvecklingen i absoluta tal praktiskt taget är omöjlig att förutsäga mer än fyra veckor framåt.

Därför försöker forskarna nu förutsäga hur faktorer som immunitet, vaccinffektivitet och mänskligt beteende förändrar smittalen i relativa tal. De absoluta talen är rådata, exempelvis antalet smittade, medan de relativa talen kan vara faktorer som exempelvis procentuellt visar hur mycket smittalen minskar om alla bär munskydd.

I en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Science har forskare från Princeton University, USA, utvecklat en modell som visar vikten av exempelvis munskydd, flockimmunitet coh superspridningshändelser fem år framåt.

Med hjälp av modellen kan forskare lättare identifiera rätt kurs mot en COVID-19-fri framtid.

Vaccin utplånar inte COVID-19 omedelbart

Hur effektivt ett vaccin är för att skapa en stark immunrespons mot coronaviruset och hur lång tid det fungerar kommer att ha stor inverkan på hur stor roll viruset kommer att spela i samhället.

Denna typ av okända faktorer har Princeton-forskarna införlivat i en så kallad scenariomodell med ett antal justerbara faktorer som kan förutsäga utvecklingen av coronapandemin.

Forskarna har offentliggjort modellen i en interaktiv version där de olika parametrarna kan justeras och visa en bild av smittan på kort, medellång och lång sikt i storstäderna New York, Jakarta och Delhi.

Kurven viser udviklingen af smittespredning over fem år.

Även om en betydande del av befolkningen i en storstad – här New York – är vaccinerad kommer utbrott inträffa med tiden där vissa människor återigen blir smittade (så kallad secondary infection) och andra smittas för första gången.

© Grenfell et al.

Tre avgörande parametrar är dock fortfarande okända:

  1. Omfattningen av immuniteten från vaccin eller tidigare infektioner.
  2. Ålder och köns betydelse för immuniteten.
  3. Betydelsen av mutationen hos viruset.

Med hjälp av modellen kan forskarna konstatera att om de cirka 175 vaccin som är under utveckling fungerar lika effektivt som förväntat kommer de – efter en period med flera återkommande utbrott – slutligen hålla tillbaka epidemin eller i princip utrota viruset. Men det kan ta flera år efter att vaccinet börjat spridas.

Förutsägelser om corona bör likställas med väderprognoser

Beräkningarna kan också hjälpa till att visa vilka smittbromsande åtgärder som har störst effekt.

Exempelvis kunde modellen avslöja att superspridningshändelser – som konserter, mässor och fotbollsmatcher – inte har någon nämnvärd betydelse för smittrycket på lång sikt.

Omvänt visade modellen att en hög nivå av motstånd mot vaccination, munskydd och fysisk distansering kan förlänga perioden innan pandemin är under kontroll.

Forskarnas rekommendation är att förutsägelserna i framtiden ska baseras på ett brett spektrum av modeller som ger en helhetsbild – ungefär som väderprognoser.