Shutterstock

3 vapen rustar oss mot coronavirusets andra våg

Just nu förbereder världen sig för coronapandemins eventuella återkomst. Som tur är har vetenskapen gjort oss bättre rustade för andra halvlek.

Coronahotet är långt ifrån utplånat och när höstvädret närmar sig brukar befolkningen på norra halvklotet oftast tränga ihop sig mer inomhus. Därmed skapar årstiden optimala villkor för coronavirusets comeback – den så kallade andra vågen.

Men för varje vecka som går med SARS-CoV-2-pandemin lär sig forskarna allt mer om viruset och dess följdsjukdom, COVID-19, och vetenskapen har under de senaste månaderna byggt upp en arsenal av kunskaper, så att världen är mycket bättre förberedd för coronavirusets andra våg.

Här är de tre viktigaste vapnen:

1. Behandling – Läkemedel förbättrar överlevnadschansen

Läkemedelet Remdesivir används ofta för att behandla COVID-19.

© Shutterstock

Flera vacciner mot COVID-19 är på väg. University of Oxford testar exempelvis ett vaccin som effektivt och säkert har blockerat inträngande coronavirus hos 1077 testade patienter.

Innan vaccinerna är klara är läkarnas enda alternativ emellertid att behandla sjukdomen.

Läkemedlet remdesivir kan exempelvis förkorta inläggningstiden för COVID-19-patienter genom att blockera en molekyl som får virus att bilda nya kopior av sig själv.

Nyligen listade en studie 21 godkända läkemedel som kan bromsa viruskopiering och komplettera remdesivir.

2. Smittspårning – Mutationer avslöjar smittkedjor

Med tester och genetisk kartläggning kan smittspridning spåras bättre.

© Shutterstock

Tidigare sågs coronavirusets mutationer som ett potentiellt, framtida hot.

Men de små förändringarna i viruspartiklarnas genetiska kod är faktiskt en stor fördel när epidemiologer ska hitta och kapa smittkedjor.

Med hjälp av nya dna-sekvenseringsverktyg kan de avläsa hela virusets kod och se vilka patienter som bär samma varianter av viruset.

3. Skydd – Munskydd är en räddningsplanka

Forskning visar att munskydd effektivt reducerar smitta.

© Shutterstock

En spansk studie har rest allvarliga tvivel kring huruvida flockimmunitet är en möjlig väg ut ur coronavirusets klor.

Sammanställningen visade att bara cirka fem procent av befolkningen hade antikroppar mot viruset i blodet – trots att Spanien har varit ett av Europas hårdaste drabbade länder med över 280 000 smittade.

Resultatet understryker vikten av offentliga hälsoriktlinjer, som fysiskt avståndstagande, god hygien och begränsade folksamlingar.

Dessutom har studie efter studie understrukit att ansiktsmasker filtrerar bort upp emot 95 procent av små potentiella viruspartiklar innan de når luftvägarna, och oavsett kvaliteten avskärmas omvärlden från bärarens hostningar och nysningar.

En ny studie från ett sjukhus i Massachusetts visade exempelvis att antalet smittfall minskade när sjukhuset övergick till maskdirektiv, samtidigt som antalet fall i delstaten ökade.

Munskydd tycks därmed vara ett speciellt viktigt vapen i kampen mot SARS-CoV-2 – vad vi än tycker om dem.