Shutterstock
Vaccin dras ut ur en ampull i en kanyl

Tre coronavaccin på väg: De här är de bästa och värsta scenarierna

Läkemedelstillverkaren Pfizer och BioNTech har publicerat data från sina coronavaccin-test. De överraskande goda resultaten tar coronapandemin till en ny fas – detta är vad du kan förvänta dig.

90 procent drar nytta av coronavirusvaccinet.

Det var under gårdagen som det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer och det tyska bioteknikföretaget BioNTech gjorde det överraskande tillkännagivandet i en pressmeddelande baserat på den initiala externa analysen av deras storskaliga vaccinförsök.

Det innebär att vaccinernas effektivitet överträffar förväntningarna. Som jämförelse gynnar ett vanligt influensavaccin cirka 70 procent av 20-åringar och endast 30 procent över 70 år.

Inom de närmaste månaderna förväntas ytterligare två coronavaccintillverkare - AstraZeneca och Moderna - publicera resultaten av sina slutgiltiga och avgörande fas tre-tester.

Därmed har vi det första beviset på att medicinsk vetenskap har gjort det omöjliga och utvecklat ett vaccin på rekordtid. Men det är fortfarande lång väg kvar innan man är i mål.

 1. Först måste all data från fas 3-försöken publiceras.
 2. Världens läkemedelsverk måste analysera datan och snabbt godkänna vaccinerna.
 3. Vaccinerna ska produceras och distribueras.
 4. Eventuella biverkningar och skyddets varaktighet måste följas noggrant.
 5. Coronavirusets reträtt eller mutationer måste fortsätta att övervakas.

Här är de tre viktigaste vaccinparametrarna att ha koll på när tillverkarna lanserar sina resultat inom en snar framtid:

BIVERKNINGAR

Hur allvarliga biverkningar ger coronavaccinen?

Ett barn ligger i sängen med feber och får sin temperatur tagen för COVID-19

Biverkningarna från varje vaccin är förutsägbara och vägs alltid mot riskerna med sjukdomen.

När vaccin testas är det deras säkerhet man fokuserar på. När fas 3-försöken är klara får olika länders hälsomyndigheter utvärdera resultaten. De grundar bland annat sitt omdöme på hur många av de tusentals försökspersonerna som har upplevt biverkningar.

Det kommer att finnas biverkningar. Efter fas 1 och 2 rapporterade läkemedelsföretaget AstraZeneca exempelvis om biverkningar kort efter vaccination hos 60 procent av försökspersonerna – speciellt vid högre doser:

 • Huvudvärk
 • Smärta
 • Feber
 • Köldrysningar
 • Muskelsmärta
 • Sjukdomskänsla

Så länge biverkningarna är lindriga och avtar efter injektionerna kommer vaccinen troliga ändå att godkännas.

Mer allvarliga biverkningar, som visar sig på längre sikt, är svåra att upptäcka, men i allmänhet är vaccin i dag säkra. Enligt en utvärdering får exempelvis cirka 1 av 100 000 personer en allvarlig allergisk reaktion på vanliga vaccin.

AstraZenecas vaccinförsök pausades under en period, efter att en försöksperson lades in på sjukhus med inflammation i ryggmärgen. Händelsen kan vara orelaterad, men om fler fall dyker upp blir vaccinet troligen inte godkänt.

# I VÄRSTA FALL: Osäkerhet kring allvarliga biverkningar leder till att vaccinen inte blir godkända.

# I BÄSTA FALL: Lindriga biverkningar drabbar några få – högst 50 procent.

SKYDDSGRAD

Hur väl skyddar coronavaccinet individen?

Coronavirusets spikeprotein binder sig till ACE2-receptorn

Trots en vaccination kommer coronaviruset ändå att kunna infektera personer som här, då spikeproteinet på ytan av coronaviruset (till vänster) binder sig till den så kallade ACED2-receptorn på en människocell (till höger).

© NEXU Science Communication

I och med de första coronavaccinen kommer viruset SARS-CoV-2 troligen fortfarande att kunna infektera och smitta. Vaccinet besegrar sjukdomen COVID-19 först och främst med hjälp av immunsystemet.

Forskarnas försiktiga förhoppning är att symptomen minimeras hos alla vaccinerade, och att i stort sett alla vaccinerade kan undvika sjukhusvistelser.

I Modernas försök avhjälpte vaccinet sjukdomen från luftvägar och lungor inom loppet av två dagar, efter att 24 rhesusapor hade infekterats. Det kommer i sig själv att vara ett enormt genombrott, men de första resultaten från läkemedelstillverkaren Pfizer kan tyda på en ännu starkare effekt.

Pfizers vaccin bildade 1,8-2,8 gånger fler antikroppar mot viruset än tidigare smittade personer. Mycket tyder på att antikropparna kan neutralisera viruspartiklar.

Men ett vaccin som stoppar spridningen av coronaviruset totalt är osannolikt. Och hur länge vaccinen kan upprätthålla skyddet är fortfarande en stor, obesvarad fråga.

# I VÄRSTA FALL: Vaccinen säkerställer bara immunitet i ett par månader.

# I BÄSTA FALL: Immuniteten håller i fem år.

SAMHÄLLSEFFEKT

Hur många gynnas av vaccinet generellt sett?

Antalet personer som gynnas av vaccinet har stor betydelse för hur länge vi behöver hålla avstånd och använda munskydd.

© Shutterstock

Olika kroppar reagerar olika på ett vaccin. Ett influensavaccin kan visserligen skydda en del, medan andra drabbas ändå.

Det mest effektiva vaccinet – det mot mässlingen – skyddar 97 procent.

Enligt ledaren av det amerikanska institutet för infektionssjukdomar, Anthony Fauci, är ett coronavaccin som fungerar på 50 procent av befolkningen framgångsrikt. Men han hoppas på omkring 75 procent.

Vaccin som ger mer effektiv och längre immunitet kommer kanske först i andra eller tredje generationen, efter hand som vetenskapen har större kunskaper om viruset och vaccinen justeras i vad forskarna kallar fas 4.

# I VÄRSTA FALL: Vaccinet skyddar maximalt 50 procent och pandemin blir långvarig.

# I BÄSTA FALL: Vaccinet skyddar över 70 procent mod COVID-19 och samhället bygger relativt snabbt upp flockimmunitet.