Shutterstock & Malene Vinther
Coronavaccin

Så fungerar coronavaccinet

De nya coronavaccinerna fyller dina celler med virusgener för att förbereda immunförsvaret för kamp och rädda ditt liv.

De har aldrig tidigare godkänts för användning på människa. De så kallade mRNA-vaccinerna är en ny uppfinning, så i början av år 2020 framstod vägen till ett färdigutvecklat vaccin som närmast oöverskådligt lång.

I vanliga fall skulle det ta uppemot 15 år att utveckla ett vaccin av det här slaget, men forskarna gjorde det på under ett år.

De nya vaccintyperna, som bland annat inkluderar vaccinerna från Pfizer-BioNTech och Moderna, är baserade på mRNA-molekyler, som innehåller genetisk information för att bygga proteiner från coronaviruset.

Dina celler använder molekylerna för att bilda virusproteiner, så att immunförsvaret lär sig att känna igen viruset. Det gör dig immun mot sjukdomen.

Rna förbereder immunförsvaret för kamp

Vaccin skyddar dig mot virus genom att lära immunsystemet att känna igen och angripa det aktuella viruset. Flera av de nya coronavaccinerna uppnår det målet med hjälp av den dna-liknande molekylen rna, som får dina celler att framställa virusets proteiner.

1. Fettkulor transporterar mRNA till cellerna

Forskarna framställer mRNA (vitt) som innehåller den genetiska information som behövs för att bygga coronavirusets så kallade spikeprotein. Rna förpackas i fettkulor (gula) och injiceras i kroppen. Fettkulorna för sedan in rna i cellerna.

Shutterstock & Malene Vinther

2. Celler bygger virusprotein

Normalt använder dina celler mRNA, som skapas av generna i ditt eget dna, för att bygga proteiner. Vaccinet utnyttjar denna process (gult) för att bygga spikeproteiner (röda trianglar). De nybyggda proteinerna insöndras därefter till blodet.

Shutterstock & Malene Vinther

3. Immunceller delar proteinerna

Spikeproteinerna tas upp av så kallade antigenpresenterande celler (vita) i immunsystemet. Dessa celler bryter ner proteinet till små fragment, som sätter sig på så kallade MHC-II-molekyler (grå) på immuncellernas yta.

Shutterstock & Malene Vinther

4. Immunförsvaret förbereder sig inför angrepp

Immunförsvarets T-hjälparceller (ljusgula) binder till fragmenten och aktiverar därefter andra immunceller (gula och gröna), bland annat så kallade B-celler, som skapar antikroppar mot viruset, och T-mördarceller, som dödar infekterade celler.

Shutterstock & Malene Vinther