Shutterstock

Nytt vapen ska bekämpa tuberkulos

Tuberkulos är ett växande problem i världen, särskilt eftersom bakterien utvecklar resistens mot antibiotika. Men nu har forskarna upptäckt hur de kan attackera den.

Tuberkulos blir ett allt större problem världen över. Forskare bedömer att en fjärdedel av världens befolkning är smittad, och sjukdomen kräver varje år 1,7 miljoner människoliv.

Antibiotika mot tuberkulosbakterien verkar dessutom allt sämre eftersom bakterien utvecklar resistens mot dem.

Nu har dock forskare från Manchester University i England hittat ett nytt sätt att angripa bakterien på.

Tuberkulos gömmer sig för immunförsvaret

En viktig orsak till bakteriens framgångar är dess förmåga att manipulera vårt immunförsvar så att det inte bekämpar infektionen.

Bakterien producerar speciella ämnen, så kallade virulensfaktorer, som på olika sätt gör att immunförsvaret inte upptäcker bakterien. En av virulensfaktorerna är ämnet MptpB, och det har forskarna hittat ett medel mot.

De syntetiserade en molekyl som blockerar MptpB och testade medlet på marsvin som var smittade med tuberkulos.

Resultaten visade att bakterierna blev mer sårbara för både antibiotikans och immunförsvarets angrepp på dem.

Ny behandling kan testas på människor inom tre år

Tuberkulosbakterierna har normalt förmågan att leva i immunförsvarets vita celler, så kallade makrofager, men utan sitt försvar dödades de i större utsträckning av makrofagerna.

Ny metod ökar makro­fagernas (röda) förmåga att döda tuberkulosbakterierna (gröna).

© SPL

Det nya vapnet angriper bakterierna på ett annat sätt än antibiotika och därför är det mindre sannolikt att bakterierna kan utveckla resistens mot det. Forskarna anser att den nya behandlingen kan komma att prövas på människor inom tre till fyra år.