Nytt läkemedel smälter bort leukemi och botar var femte

En ny typ av läkemedel visar otroligt lovande resultat för patienter med en sorts blodcancer som tidigare har varit svårbehandlad.

leukemi

En ny typ av läkemedel har reducerat cancercellerna markant hos 80 procent av leukemipatienterna i en försöksgrupp – och smält bort dem helt hos en femtedel av dem.

Det är resultatet hittills av ett fyra år långt behandlingsförsök, som nu har publicerats i The New England Journal of Medicine.

Testat på svår leukemi

Venetoclax – som det nya läkemedlet heter – har givits till 116 amerikanska och australiska patienter i form av piller.

Alla patienterna lider av en leukemityp som heter kronisk lymfatisk leukemi (CLL), som andra behandlingsmetoder inte har rått på.

Men resultaten är imponerande och överstiger alla förväntningar, säger John Seymor och Andrew Roberts, professorer i hematologi, som har varit med och genomfört försöket.

Leukemi reducerades med 80 procent

Hos 79 procent av CLL-patienterna reducerades mängden cancerceller med över 50 procent. Och hos 20 procent av patienterna minskade antalet cancerceller så drastiskt att de inte längre kan lokaliseras.

Medicinens strategi är att angripa ett protein kallat BCL-2. Det är ett protein som ger näring till cancerceller och hjälper dem att växa. Proteinet gör till och med cancercellerna resistenta mot vanliga behandlingar.

Men det nya läkemedlet gör att proteinet sätts ur stridbart skick. Och professorerna bakom försöket ser att läkemedlet får cancercellerna att smälta bort.

Fortfarande bara på försöksbasis

Läkemedlet är ännu inte godkänt för behandling, eftersom den kan medföra biverkningar som illamående, lunginflammation, diarré, luftvägsinfektioner och prostatacancer.

Men de flesta av biverkningarna är lindriga jämfört med hittills obotlig cancer.

Cancern får det tuffare

En annan ny och lovande behandlingsform mot cancer är immunterapi, som får kroppen att själv angripa cancern.