Nytt elektroniskt piller övervakar tarmgaserna

Sensorer i ett piller luktar sig till sammansättningen av gaser i magen och visar om viktiga bakterier arbetar tillräckligt bra.

© Flaticon

Ett nytt elektroniskt piller har just testats på människor. Det kan ge viktig information om matsmältningen så att vi kan sätta samman vår perfekta, individuella kostplan.

Forskare vid RMIT University i Melbourne har utvecklat pillret, som är 2,6 centimeter långt och har termometer, batterier, sändare och sensorer för väte, syre och koldioxid.

När det tar sig genom matsmältningskanalen skickar det fortlöpande information om tarmgasernas proportion av gaserna, och det ger en bild av hur bra tarm-bakterierna arbetar.

Hög- och lågfiberdiet

Forskarna har bland annat vid två tillfällen undersökt gashalterna hos en försöksperson som första gången hade stått på en högfiberkost och andra gången på en kost med lite fibrer.

Högfiberkosten gav personen ont i magen, och pillret kunde meddela att det under de fyra första timmarna fanns en förhöjd halt av syre i tjocktarmen. Det har eventuellt skapat dåliga livsvillkor för de anaeroba bakterierna, som fungerar utan syre och är viktiga för matsmältningen eftersom de omvandlar livsmedel till fettsyror som kan tas upp i kroppen.

Lågfiberkosten gav också problem. I tjocktarmen var det alltför låga halter av väte, vilket tyder på att bakteriernas arbete stannat av.

Pillret kan alltså ge förklaringar på vad som är fel när vi har problem med matsmältningen och i framtiden kan vi vid en rutinkoll hos läkaren bli ombedda att svälja ett elektroniskt piller.

Piller går på upptäckt med 0,5 meter i timmen

Det tar cirka 20 timmar från det att pillret sväljs tills det kommer ut igen. De första timmarna befinner det sig i magsäcken, därefter passerar det åtta meter tarm på 15,5 timmar.