Shutterstock
Rna i kärnan på en viruspartikel

Nytt corona-piller kallas "matchvändare": Förstå hemligheten här

Det kan minska risken att dö eller läggas in på sjukhus med hela 85 procent och rekommenderas starkt av WHO. Förstå varför forskare runt om i världen utropar ett nytt corona-piller till gigantisk vändpunkt.

Även om de kommande månaderna bjuder på sol och semester för de flesta, kämpar myndigheterna i flera länder just nu för att förbereda sig på hotet som kan vänta när hösten och vintern kommer igen: En större ökning av antalet coronasmittade.

Men en av de stora ljuspunkterna är att vi nu har ett nytt vapen till hands, som utropas av WHO som "den hittills bästa behandlingen för högriskpatienter."

Läkemedlet heter paxlovid och är ett piller som tagits fram av läkemedelsföretaget Pfizer och som ges till patienter som är smittade men ännu inte har svåra symtom.

I de allra första kliniska försöken minskade pillren risken för sjukhusvistelse bland särskilt sårbara coronasmittade med hela 89 procent. Och det får forskare runt om i världen att bli lyriska.

"Det här pillret kan bli en matchvändare eftersom det kan användas förebyggande. Tillsammans med vaccinerna är detta mycket positivt, säger Lone Simonsen, epidemiolog och chef för pandemicentret vid Roskilde universitet.

Förpackning med läkemedlet paxlovid

De nya corona-pillren består av två olika komponenter och ska tas som två piller var tolfte timme i fem dagar efter att de blivit smittade.

© Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

– Man skulle kunna tänka sig att pillren kan exempelvis användas vid utbrott på ett äldreboende och att det kan ha en enorm effekt, säger hon.

Men hur kan ett piller bekämpa viruset när det väl har kommit in i kroppen? Och varför ger vi inte bara dessa piller till alla smittade? Få svaren här.

Vad är paxlovid?
Paxlovid är ett antiviralt medel som består av två olika komponenter i samma förpackning.

En komponent är ett medel som heter nirmaltrevir som blockerar coronaviruset så att det inte kan massproducera sig själv i våra celler och skapa nya viruspartiklar i kroppen.

Den andra komponenten är ett botemedel som kallas retinovir som hjälper nirmaltrevir att stanna i kroppen längre så att det bättre kan bekämpa coronaviruset. För övrigt ett läkemedel som en gång användes för att behandla hiv och aids.

Paxlovid sväljs som två piller var tolfte timme i fem dagar – efter att du blivit smittad, men innan de svåra symtomen sätter in.

Coronavirusets taggprotein binder sig till ACE2-receptorn.

När coronaviruset närmar sig en av kroppens celler fungerar taggproteinerna som en slags nyckel som binder sig till molekyler på cellens yta, så kallade receptorer. Forskarna upptäckte nyligen att coronavirusets ytproteiner binder sig till en särskild receptor i våra celler som kallas ACE2. Den finns bland annat i våra lungor.

© NEXU Science Communication

Så invaderar coronaviruset din kropp

Hur effektivt är det?

I en klinisk studie från november 2021 minimerade paxlovid risken för sjukhusvistelse och dödsfall bland högriskpatienter med hela 89 procent om pillren gavs tre dagar efter de första symtomen.

Om pillren gavs inom fem dagar efter de första symtomen minskade de risken med 85 procent.

I två nyligen genomförda studier med 3 078 coronapatienter minskade pillren också risken med 85 procent. Bland de särskilt utsatta kan det enligt WHO betyda hela 84 färre inläggningar per 1 000 patienter.

Hur bekämpar paxlovid coronavirus i kroppen?

När du blir infekterad med coronavirus tränger viruset in i dina celler så att det kan använda dem som en slags fabrik för att massproducera sig själv till en myriad av viruspartiklar som gör dig sjuk.

Det är just denna process som paxlovidpiller sätter stopp för.

För att coronaviruset ska kunna kapa dina celler och kopiera sig själv måste det använda en mycket speciell proteinsax som kallas proteas. Proteinsaxen skär virusets proteiner i bitar så att de blir aktiva och kan bilda kapslar för nya viruspartiklar fyllda med virusets genetiska material.

Men genom att binda till proteinsaxen, precis där den ska klippa, sätter paxlovid saxen ur spel. Det är ett effektivt botemedel mot ett virus som corona, förklarar Magnus Kjærgaard, docent vid Institutionen för molekylärbiologi och genetik vid Aarhus Universitet och expert inom proteiner och hur molekylära mekanismer fungerar:

"Det finns olika punkter i coronavirusets livscykel som kan attackeras för att sätta viruset ur funktion - proteaset är ett av dessa steg", förklarar han.

Paxlovid binder till proteaset i coronaviruset

Det nya corona-pillret binder till coronavirusets proteinsax, nästan som en nyckel i ett lås, och förhindrar därmed att viruset massproducerar sig i våra celler och gör oss sjuka.

© Magnus Kjærgaard

Varför ger vi inte bara pillren till alla smittade?

WHO rekommenderar inte att pillren ges till patienter med lägre risk, eftersom fördelarna hittills verkar vara obetydliga.

Samtidigt är det, enligt Magnus Kjærgaard, docent vid institutionen för molekylärbiologi, viktigt att använda läkemedlet sparsamt för att undvika resistens:

"Eftersom Paxlovid passar som en nyckel i ett lås i coronavirusets proteas krävs ytterst små förändringar för att det inte ska passa längre. Förmodligen kan det räcka med en enda mutation", förklarar han.

"Om vi ​​behandlar Paxlovid brett kommer det att finnas en överlevnadsvinst för viruset i att bli resistent. Därför förväntar vi oss att de virusvarianter som är resistenta mot Paxlovid kommer att ta över, och då kommer vi inte längre att dra nytta av läkemedlet. Så ju mer vi använder det, desto snabbare förväntar vi oss att viruset blir resistent”, förklarar han.