Shutterstock
Vitaminpiller i burk

Ny studie: Vitaminpiller kan stärka ditt minne hela livet

Ett helt vanligt vitamintillskott kan eventuellt hjälpa till att bromsa hjärnans åldrande. Det visar en ny studie, i vilken forskare har följt mer än 2 000 äldre personer i tre år. Men experter i Alzheimers sjukdom och demens vill se fler studier innan de ändrar sina rekommendationer.

Multivitaminpiller anses ofta vara bortkastade pengar, eftersom det enligt många forskare saknas bevis för att de verkligen har någon effekt på vår hälsa.

Men nu visar en ny studie att det dagliga kosttillskottet kan ha en överraskande inverkan på ditt minne i takt med att du åldras.

Syftet var ett helt annat

I den nya studien följde forskarna nästan 2 300 amerikaner i åldern mellan 65 och 100 år under en treårsperiod.

Det ursprungliga syftet med studien var att ta reda på om det naturliga ämnet flavonoider, som finns i choklad, kan senarelägga de kognitiva förändringar som sätter in när vi blir äldre.

Därför utförde alla deltagare ett antal olika tester, som bland annat testade deras minne, talförståelse och ordförråd, innan försöket började.

Därefter delades försökspersonerna slumpmässigt in i tre olika grupper. En av grupperna skulle ta ett dagligt kosttillskott, en annan fick inta ett kombinerat multivitamin- och mineralpiller, medan den sista fick ett inaktivt placebopiller. Varje år genomförde forskarna samma tester på samtliga deltagare.

Forskare: Det krävs fler studier

När försöket slutade efter tre år visade det sig att den grupp som hade tagit ett multivitaminpiller varje dag hade blivit 1,8 år yngre i så kallad kognitiv ålder.

Det innebär att de bland bättre kunde minnas tidigare upplevelser och därmed hade ett bättre så kallat episodiskt minne. Forskarna såg inga fördelar hos den grupp, som varje dag hade ätit kakaoextrakt med flavonoider.

Den största effekten såg forskarna hos den grupp av deltagarna som även hade hjärt-kärlsjukdomar, vilket är en känd riskfaktor för demens. Den exakta orsaken känner forskarna ännu inte till. De vet inte heller exakt vad i multivitaminpillren som tydligen kan ha en positiv effekt på vårt minne.

Forskarna tror själva att studien är det första beviset för vitaminpillrens effekt på hjärnan i ett långvarigt randomiserat och kontrollerat försök. En försökstyp som anses vara den "gyllene standarden" för att utvärdera nya behandlingar. Men andra experter vill se fler studier innan de drar några slutgiltiga slutsatser.

Det förklarar bland andra Professor Tara Spires-Jones från demensinstitutet vid Edinburgh University, som inte har deltagit i studien. Enligt henne är studien väl genomförd. Men hon poängterar samtidigt att samtliga inblandade var vita och högutbildade, och att resultaten därför är begränsade till en enda målgrupp.

"Det är viktigt att få bekräftat att dessa resultat även stämmer med ett bredare utsnitt av befolkningen. Det framgår inte heller av studien om multivitaminerna kan förhindra sjukdomar som Alzheimers sjukdom, som påverkar vår kognition. Åtskilliga kosttillskott har testats som behandlingar mot Alzheimers sjukdom och hittills har inget visat sig vara effektivt", säger hon till The Guardian.