Shutterstock

Ny metod ska säkerställa mer exakt strålbehandling

Strålningsterapi träffar tumörer bäst när patienter håller andan - och nu har forskare utvecklat en metod som kan träna dem att göra det så länge som möjligt.

Andningsövningar kan enligt brittiska forskare leda till bättre strålbehandling av cancer.

Orsaken är helt enkelt att ju bättre patienten är på att ligga stilla, desto mer exakt blir behandlingen.

Strålbehandling sker vanligtvis genom att patienten ligger i en accelerator som fokuserar strålningen mycket exakt mot cancertumören inne i kroppen.

Säkerställer exakt strålbehandling

Genom att låta strålkanonen sikta mot tumören ur flera vinklar ser läkarna till att cancercellerna får maximal stråldos, medan de omgivande friska cellerna får så liten dos som möjligt.

Detta kan bara ske när patienten ligger stilla. Särskilt om tumören sitter i bröst- eller bukregionen är det därför en stor fördel om patienten håller andan länge under behandlingen.

Strålningen mot en cancertumör kan träffa mer exakt om patienten håller andan.

© Shutterstock

En forskargrupp vid University of Birmingham i England undersökte hur snabbt vi kan tränas i att hålla andan länge åt gången.

30 frivilliga män och kvinnor genomförde en rad andningsövningar och fick därefter syrerik luft i ett par minuter.

Slutligen ombads de att hyperventilera så att de blev av med så mycket koldioxid ur blodet som möjligt.

Försökspersoner höll andan i sex minuter

Efter bara en dags träning kunde deltagarna hålla andan i omkring sex minuter, och efter flera dagars träning kunde de göra det flera gånger med korta pauser emellan.

Resultaten visade att det är möjligt att träna upp sig till att hålla andan i sammanlagt 41 minuter under loppet av en timme.

Forskarna menar att det skulle kunna förbättra strålbehandlingen så pass att det är värt att testa metoden i kliniska försök.