Ny forskning: Stress sätter turbo på cancer

Stress under en längre period ger goda förhållanden för cancer, så att cancerceller sprider sig snabbare runt i kroppen, med katastrofala följder.

cancer och stress

Långvarig stress är inte bara psykiskt skadligt.

En ny studie från Monash University i Australien visar att stress också underlättar för cancerceller att färdas runt i kroppen och spridas till nya organ.

Stress skapar flyktvägar för cancer

Cancerkan spridas på två sätt i kroppen. Antingen genom blodkärlen eller via lymfsystemet, som består av lymfkärl och lymfkörtlar, som bekämpar infektioner överallt i kroppen och rensar lymfvätskan.

Forskarna vet redan att stresshormoner kan öka blodkärlsbildningen. Det innebär att cancerceller får en betydligt lättare passage och därmed flyktvägar runt i kroppen.

Men fram till nu har de inte varit säkra på om stresshormoner dessutom påverkar lymfsystemet.

Det gör de.

Möss med stress får mer cancer

Forskarna stressade en flock möss under en längre period, så att de nådde en stressnivå som för människor kan jämföras med att passa en sjuk familjemedlem utan att ha resurser till det.

Hos de stressade mössen spred sig cancern snabbare än hos deras avslappade artfränder.

Förklaringen är att stresshormonet adrenalin aktiverar det sympatiska nervsystemet som sätter lymfsystemet på övertidsarbete.

Och utöver det sätter adrenalin dessutom i gång en fysisk förändring i lymfkärlen, så att cancercellerna från tumörer kan spridas snabbare i kroppen.

Forskare stoppar cancer och stress

Den goda nyheten är att de australiska forskarna har lyckats stoppa den galopperande cancern hos en grupp kvinnor med bröstcancer.

Forskarna gav kvinnorna en betablockerare – som hämmar adrenalinets verkan – kallad propranolol, som hindrade cancern från att spridas snabbare.