Christian Lesterlin/Inserm & Mikkel Juul jensen
resistente og ikkeresistente bakterier

Nu avslöjas bakteriernas hemliga försvar

Försök avslöjar hur resistenta bakterier kan hjälpa icke-resistenta bakterier att bekämpa antibiotika. Upptäckten kan leda till bättre vapen mot de motståndskraftiga mikroberna.

När bakterier angrips med våra antibiotika aktiverar de en hittills okänd försvarsmekanism som ger dem tillräckligt med tid för att bli resistenta.

Det visar försök som gjorts av forskare vid Lyon-universitetet i Frankrike.

Forskarna studerade hur en blandning av resistenta och icke-resistenta colibakterier reagerade när de utsattes för antibiotikumet tetracyklin.

Bakterier hjälper varandra

Som väntat kunde de resistenta bakterierna överleva eftersom de hade ett speciellt protein som pumpar ut antibiotikumet genom cellväggen.

Detta protein saknade de icke-resistenta bakterierna, men däremot aktiverade de ett annat protein som fungerar som ett slags multiverktyg.

Eftersom det inte är riktat mot tetracyklin var det inte så effektivt, men det kunde ändå pumpa ut en del av antibiotikumet.

Nödpump ger bakterier viktig tid

En icke-resistent bakterie kan överleva det första angreppet med ett antibiotikum precis så länge att den kan hinna få resistensgener överförda från en annan bakterie.

Bakterier angrips

En resistent (röd) och en icke-resistent (grön) bakterie angrips med ett antibiotikum som tränger in i dem båda för att döda dem.

Christian Lesterlin/Inserm & Mikkel Juul jensen

Försvaret aktiveras

Den resistenta bakterien kan pumpa ut allt antibiotikum. Den icke-resistenta aktiverar sin mindre effektiva nödpump.

Christian Lesterlin/Inserm & Mikkel Juul jensen

Hjälpen når fram

Den resistenta bakterien överför resistensgenerna så att den icke-resistenta bakterien blir resistent.

Christian Lesterlin/Inserm & Mikkel Juul jensen

Proteinet, som kallas AcrAB-TolC, kunde därmed hålla bakterierna vid liv så att de kunde hinna få gener från de resistenta bakterierna.

Och det var precis det som hände. De resistenta bakterierna gav genen som bildar det speciella proteinet mot tetracyklin vidare till de icke-resistenta bakterierna.

Se hur bakterierna hjälper varandra här:

Resistenta colibakterier (röda) hjälper andre bakterier (gröna) mot angrepp från antibiotika.

Om forskarna kan utveckla effektiva medel mot multiverktyget AcrAB-TolC kan de hindra bakterierna från att på detta sätt dela resistens.