MIKKEL MEISTER/Dennis Wise/University of Washington & Mikkel juul jensen

Mobilen kollar barnens öron

En ny app och en tratt av papper avslöjar snabbt och lätt öroninflammation hos barn.

Öronvärk är den vanligaste orsaken till att barn söker läkare – och det är lätt att förstå eftersom föräldrarna inte kan göra mycket annat.

Det vill forskare vid University of Washington i USA nu ändra på. De har utvecklat en app till mobiltelefonen som kan avslöja vätskeansamling i mellanörat.

En app på mobilen och en tratt av papper avslöjar vätska bakom barnets trumhinna.

© MIKKEL MEISTER/Dennis Wise/University of Washington & Mikkel juul jensen

Inflammation i mellanörat beror oftast på en infektion som får vätska att ansamlas bakom trumhinnan, och det är vätskans tryck mot trumhinnans insida som ger smärtan hos barnet.

Lika exakt som öronläkaren

Appen använder mobiltelefonens högtalare och mikrofon, och det enda som behövs är en liten tratt som kan vikas av papper på samma sätt som en strut. Trattens spetsiga ände placeras i barnets ytteröra och mobilens mikrofon hålls mot trattens breda ände.

Ljudbilden avslöjar inflammation i örat

Mellanöroninflammation beror på infektioner som får vätska att ansamlas bakom trumhinnan. En ny app kan avslöja om det finns någon vätska där.

Högtalaren sänder ut ljud

Små pip från mobilens högtalare leds genom papperstratten in i hörselgången.

1

Trumhinnan reflekterar ljud

Ljuden når fram till mellanörat där de reflekteras av trumhinnan.

2

Mikrofonen tar upp ljuden

De utsända och reflekterade ljuden smälter samman och tas upp av mikrofonen.

3

Mönstret ställer diagnosen

Ljudvågornas samlade mönster visar om det finns vätska i mellanörat.

4
© MIKKEL MEISTER/Dennis Wise/University of Washington & Mikkel juul jensen

Därefter sänder appen ut en rad korta ljud som påminner om svaga fågelpip. Ljuden reflekteras från trumhinnan tillbaka till mobilens mikrofon, och appen har därmed den information den behöver.

De små pipen från högtalaren och de reflekterade ljuden smälter samman – interfererar – och det så kallade interferensmönstret visar om det finns vätska bakom trumhinnan eller ej.

I försök med 53 små barn, som kommit till läkaren med öronvärk, kunde appen avslöja vätskan med stor säkerhet.

I 85 procent av fallen gav den rätt svar, och det är faktiskt lika bra som öronläkaren klarar att avslöja vätskan med hjälp av sina instrument. Försöken visade också att appen fungerade lika bra på en rad olika mobiltelefoner.