Shutterstock
Universel influenza-vaccine

Universellt influensavaccin är nära

GODA NYHETER I KRISTIDER: I decennier har forskare kämpat för att utveckla ett universellt influensavaccin som kan skydda mot alla slags influensaversioner och även stå emot virusets många mutationer. Nu verkar det som att genombrottet har skett.

Även om influensavaccin räddar liv år efter år finns det flera fallgropar med den här typen av vaccin.

Varje år försöker forskare förutspå vilka typer av influensa som kommer dominera och därmed vilket slags vaccin som ska utvecklas.

Det är en mycket dyr och tidskrävande process som alltid hotas av att influensan kan mutera mitt under säsongen eller att en ny influensatyp plötsligt dyker upp. I så fall blir vaccinet värdelöst.

Ett universellt vaccin mot influensa har därför varit efterfrågad under flera decennier - och nu finns det goda nyheter.

Det första universella vaccinet är klart för fas 3-studier – det sista steget innan godkännande för användning på människor.

Kliniskt försök väcker uppståndelse

Forskare har med hjälp av en algoritm hittat fyra områden i influensaviruset som inte varierar oavsett vilken typ det rör sig om, och som troligtvis inte heller muterar.

Därför har de utvecklat ett vaccin, FLU-v, som aktiverar och riktar immunförsvarets T-celler mot proteiner i just dessa områden.

Det nya vaccinet har genomgått flera kliniska försök på människor där särskilt det senaste var anmärkningsvärt. Bland 175 testpersoner kunde forskarna se ett markant ökat immunförsvar i förhållande till placebo-gruppen. Och detta immunförsvar var mätbart även sex månader efter vaccinationen.

Med dessa upplyftande resultat ska nu Flu-v tas vidare i flera försök som slutgiltigt ska slå fast hur effektivt vaccinet är för att bekämpa de influensavirus som varje år smittar miljontals människor i världen.