Stötvågor på penis fungerar bättre än Viagra

Stötvågor direkt på penis visar goda och långvariga resultat på problem med potensen. Vågorna fungerar bättre än det lilla blå pillret.

lydbølger på penis

I 15 år har det lilla blå Viagra-pillret höjt sig över alla andra läkemedel som är avsedda att slå ned på resningsproblem hos män – även kallat erektil dysfunktion och impotens.

På ett nyligen avslutat möte i det Europeiska sällskapet för sexualmedicin (ESSM) i Spanien har flera forskargrupper diskuterat sina goda resultat med en lågintensiv stötvågsterapi (ESWT) i behandlingen av impotens.

Terapin ökar precis som Viagra blodtillförseln till penis, men den ser ut att ha permanent verkan.

Penis utsätts för vågor

I ett försök från 2014 genomförde forskare från Regionshospitalet Viborg ett försök med stötvågsterapin. I försöket deltog 112 män med impotens och ingen av dem kunde genomföra ett samlag utan medicin.

Hälften av männen fick en behandling i veckan under fem veckor med lågintensiva stötvågor riktade mot sex punkter på penis. Den andra hälften fick placebo.

Stötvågorna kan sändas ut med den här maskinen. Foto: Creative Commons

Efter de fem veckorna sade 57 procent av männen som hade fått stötvågor att de var i stånd att ha sex med penetration. Bara nio procent av männen som hade fått placebo klarade av samma sak.

Viagra har en kortvarig effekt på penis

Stötvågorna ökar blodtillförseln till penis genom att främja bildandet av nya blodkärl i penis. Och behandlingen har massor av fördelar utöver ett förbättrat sexliv.

Till skillnad från Viagra ger stötvågorna inte biverkningar i form av huvudvärk, hörselbortfall, yrsel och magsmärtor. Men det bästa av allt är att effekten ser ut att vara mer långvarig. Män i ett israeliskt försök kunde genomföra penetration i upp till sex månader efter stötvågsterapin – och sex behövde inte planeras med utgångspunkt i ett litet piller.