Stamceller gör syntetiskt blod

Genombrott i utveckling av syntetiskt blod banar väg för världens första blodfabrik

Blood substitutes

Från Illustrerad Vetenskaps årsbok 2009: Världens första blodfabrik byggs nu i Skottland. Redan om tre år skall den vara redo att producera konstgjort blod som alla människor kan använda oavsett blodgrupp. Det meddelas i januari av den medicinska forskningsfonden Wellcome Trust. På fonden är man orolig för att behovet av blod i framtiden inte skall kunna täckas av frivilliga givare, och satsar därför 25 miljoner kronor i projektet.

Blodfabriken skall enbart tillverka röda blodkroppar. Även om blod innehåller många celltyper, är förmågan att transportera syre knuten till de röda blodkropparna. Det betyder att man bara genom att tillföra röda blodkroppar kan rädda livet på en patient som förlorat stora mängder blod. Det är också röda blodkroppar som avgör vilken blodgrupp man har. Blod av gruppen 0 rhesus negativ kan ges till alla, och därför skall bara denna typ tillverkas.

Utvecklingsarbetet bakom den nya blodfabriken skall framför allt skötas av professor Marc Turner vid Scottish National Blood Tranfusion Service. Hans plan är att framställa blodet utifrån stamceller. Stamcellerna skall tas från tre till fyra dagar gamla embryon, det vill säga mycket tidiga människofoster, som har ”blivit över” vid fertilitetskliniker. Tills nyligen var det ingen som haft framgång med att påverka stamceller, så att de utvecklas till blodstamceller motsvarande dem man finner i benmärgen och sedan vidare till röda blodkroppar, men 2008 lyckades amerikanska forskare för första gången få full kontroll över processen.

Även den franske forskaren Claude Bagnis har lyckats med tekniken, och den 19 januari i år tar han ett steg vidare. Bagnis genmodifierar stamceller och får dem därmed att bilda röda blodkroppar med en annan blodgrupp än de annars skulle ha utvecklat. Genmodifieringen sker med hjälp av ett virus, som byter ut den gen som kodar för blodgruppen. Denna teknik kommer att kunna användas i blodfabriken, som därmed lättare kan bilda blod av typen 0 rhesus negativ.

Blood bags