Shutterstock, The Chinese University of Hong Kong
spiralrobot, blodpropp, mikrorobot

Spiralrobot ska lösa upp blodproppar

Forskare har utvecklat en spiralformad mikrorobot som kan leverera läkemedel direkt till blodproppar och därigenom multiplicera effekten av den livräddande medicinen.

En grupp forskare vid The Chinese University of Hong Kong har
utvecklat en mikroskopisk robot som är tillräckligt liten för att röra sig genom blodkärlen och leverera blodproppslösande läkemedel direkt in i blodpropparna.

Detta gör läkemedlet upp emot fem gånger mer effektiv för att lösa upp blodproppar än vanligt.

Bakteriesvansar stod modellen för roboten

Mikroroboten är spiralformad och magnetisk. Det gör det möjligt för forskare att kontrollera dess färd och rotation genom blodkärl med hjälp av magneter.

Robotens spiralform är inspirerad av svansarna hos bakterier som E. coli. Det är denna form som gör att roboten kan simma både med och mot blodomloppet inne i blodkärlen eftersom den kan använda sin egen kropp som propeller.

När roboten släpper ut den blodproppslösande medicinen är det också spiralformen som ser till att medicinen cirkuleras inuti blodproppen.

Blodproppar löses upp bättre

Forskarna understryker att denna metod att leverera blodproppslösande läkemedel har potential både att öka läkemedlets effektivitet och att lösa upp blodproppen bättre totalt sett.

Detta minskar risken för att fragment av blodproppen fastnar någon annanstans i blodkärlen.

Forskargruppen har experimenterat med mikroroboten in vitro, det vill säga i petriskålar utanför människokroppen, där de har använt konstgjorda blodkärl fyllda med grisblod.

Nästa steg är att testa roboten under förhållanden som påminner mer om dem inne i människokroppen.